3.3 CrossRoads2

CrossRoads2 stimuleert grensoverschrijdende samenwerking rondom kansrijke innovatieprojecten van MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland. Het is geen specifieke subsidie voor ICT-bedrijven, maar biedt wel kansen voor samenwerkingsprojecten met de juiste insteek.

DOELGROEP

MKB-bedrijven in de Nederlandse provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, en in Vlaanderen. Bovendien moeten ze actief bezig zijn met veelbelovende (cross-sectorale en cross-technologische) innovaties, die passen binnen een of meer van de volgende topsectoren: High Tech Systemen, Chemie & Materialen, Logistiek, Maintenance, Agrofood, Life Sciences & Health, Clean Tech, of Biobased Economy.

SOORT PROJECTEN

De subsidie is bedoeld voor ‘innovatieprojecten’. Dit zijn projecten rondom experimentele ontwikkeling en demonstraties van innovaties die voor de betreffende topsector nieuw zijn en een aantoonbare impact hebben voor de regio. Belangrijke basisvoorwaarden: een project moet worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband met minstens 2 MKB-bedrijven, mag maximaal 1 jaar duren, en de projectkosten moeten meer zijn dan € 50.000. Naast innovatieprojecten kan overigens ook subsidie worden verstrekt voor een hieraan voorafgaande haalbaarheidsstudie.

SUBSIDIE

Alleen de beste projecten ontvangen een subsidiebijdrage van de goedgekeurde projectkosten. Bij innovatieprojecten gaat het om een subsidiebijdrage van 45% van de goedgekeurde projectkosten en maximaal € 135.000. Bij een haalbaarheidsstudie bedraagt de subsidie 50% van de goedgekeurde projectkosten en maximaal € 10.000.

AANVRAGEN

Het indienen van subsidieaanvragen kan alleen binnen officiële rondes. Belangrijke sluitingsdata in 2017 zijn 31 maart en 30 juni. Raadpleeg voor meer informatie de website van CrossRoads2.