3.2 Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars verstrekt financiële ondersteuning aan ‘zorgvernieuwingsprojecten’. Dit zijn projecten die de zorg of de zorgverzekering beter maken (efficiënter, eenvoudiger, slimmer, meer patiëntgericht). Het betreft hier dus niet specifiek een ICT-innovatie maar dit kan er wel onderdeel van uitmaken.

DOELGROEP

De nadruk ligt sterk op projecten die (mede) worden opgestart vanuit een patiënten-doelgroep of een non-profit organisatie. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door rechtspersonen, in beginsel zonder winstoogmerk. Een Vennootschap Onder Firma (VOF) en eenmanszaken kunnen niet aanvragen.

SOORT PROJECTEN

Het moet gaat om een zorgvernieuwingsproject waarbij het zorgbelang voorop staat (de subsidies zijn niet bestemd voor de ontwikkeling van commerciële producten). Het fonds kent wisselende jaarthema’s, maar ook andere projecten kunnen worden gesteund. Belangrijk is dat het moet gaan om een zorgvernieuwingsproject dat:

  • is gericht op een concrete zichtbare verbetering voor patiënten;
  • een voorbeeldfunctie heeft en een aantoonbaar landelijk belang;
  • tijdelijk van aard is (maximaal 3 jaar) en resultaten biedt op korte termijn;
  • na afloop resulteert in een blijvend product of dienst ('duurzaamheidseis').

SUBSIDIE

De hoogte van de subsidie wordt per project bepaald. Alleen de beste projecten krijgen subsidie. De aanvrager(s) moeten ook zelf een financiële bijdrage leveren aan de projectkosten.

AANVRAGEN

Het indienen van aanvragen kan doorlopend. De behandeling gebeurt op volgorde van ontvangst. Voor grote aanvragen vanaf
€ 50.000 zijn er elk jaar vier vaste beslissingsrondes. Raadpleeg voor meer informatie de website van Innovatiefonds Zorgverzekeraars.