3.1 CrossCare

CrossCare is gericht op het aanjagen van zorginnovaties van en met MKB-bedrijven in de grensregio’s Zuid-Nederland en Vlaanderen. Het betreft hier dus niet specifiek een ICT-innovatie maar dit kan er wel onderdeel van uitmaken.

DOELGROEP

MKB-bedrijven in Vlaanderen of Zuid-Nederland (de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) die nieuwe producten, diensten of concepten ontwikkelen op het gebied van zorginnovatie.

SOORT PROJECTEN

Subsidie aanvragen is mogelijk voor het verder ontwikkelen en testen van de zorginnovatie binnen een van de CrossCare zorgproeftuinen (‘living labs’). Te prille innovaties vallen hier doorgaans buiten: CrossCare richt zich op innovaties met een Technology Readiness Level (TRL) tussen 5 en 8.

SUBSIDIE

De subsidie vergoedt een nader te bepalen deel van de projectkosten (personeelskosten, apparatuur en uitrusting, contractonderzoek, reiskosten). Het bedrag kan variëren van € 10.000 tot maximaal € 200.000. Een vergoeding van 40% a 50% van de projectkosten behoort tot de mogelijkheden.

AANVRAGEN

Het indienen van aanvragen kan doorlopend tot en met maart 2021. Er zijn geen calls of deadlines; wel werkt men met beoordelingsrondes. De eerste stap in het aanvraagtraject is het insturen van een korte projectbeschrijving. Inzenders van een goed voorstel krijgen dan feedback, en kunnen vervolgens hun idee uitwerken tot een volwaardig voorstel. Raadpleeg voor meer informatie de website van CrossCare.