2.6 Eurostars

Eurostars is een subsidie instrument voor bedrijven die binnen een internationaal consortium willen werken aan een gezamenlijk R&D-project (Research & Development-project) dat is gericht op een marktgerichte innovatie.

DOELGROEP

De doelgroep van Eurostars zijn R&D-georiënteerde MKB-bedrijven. Een MKB-bedrijf moet minimaal 5 fte’s besteden aan R&D-activiteiten, of minimaal 10% van de totale omzet of van het totaal aantal fte’s besteden aan R&D activiteiten. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat er samen wordt gewerkt met minimaal 1 buitenlandse partner uit een ander Eureka-land. Als partners kunnen optreden: andere MKB-bedrijven, grote bedrijven en kennisinstellingen.

SOORT PROJECTEN

Een Eurostars-project is een Europees samenwerkingsproject dat bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (R&D-werk). Het project moet zijn gericht op de ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst. Dat kan elk technologisch gebied betreffen. Het eindproduct moet binnen twee jaar na afloop van het project op de markt kunnen worden gebracht.

SUBSIDIE

De subsidie voor Nederlandse deelnemers in een Eurostars-consortium bestaat uit een bijdrage tussen de 25% en 45% van R&D-kosten, en bedraagt maximaal € 500.000 per project. Buitenlandse projectpartners komen mogelijk in aanmerking voor een Eurostars-subsidie uit hun eigen land.

AANVRAGEN

Het indienen van aanvragen kan vrijwel doorlopend. Het aanvraagproces kent twee fasen (eerst in Brussel, en daarna nationaal). Voor de (verplichte) eerste fase zijn er in 2017 twee calls, met als sluitingsdatum 2 maart en 14 september 2017. Raadpleeg voor meer informatie de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).