2.5 Horizon 2020-SME instrument

Horizon 2020 is het Europese programma ter bevordering van R&D (Research & Development) en innovatie. Het Horizon 2020 programma bevat een speciaal onderdeel voor het MKB: het MKB Instrument of SME Instrument.

DOELGROEP

Internationaal georiënteerde MKB-bedrijven, die nieuwe innovatieve producten ontwikkelen. Samenwerking met andere partijen is hierbij niet verplicht.

SOORT PROJECTEN

De subsidie kan worden aangevraagd voor voorbereidende werkzaamheden rondom een technisch innovatief product. Het kan daarbij gaan om:

  • Een haalbaarheidsstudie naar de technische en economische haalbaarheid van het product; of
  • R&D-werkzaamheden in het kader van een nieuw product (inclusief testen/demonstreren).

Alleen de beste projecten krijgen subsidie (men kijkt onder andere naar de nieuwheid van de innovatie, marktperspectief en impact, slaagkansen). Projecten die al te dicht bij de markt staan ('commercialiseringsfase') komen niet voor subsidie in aanmerking.

SUBSIDIE

De subsidie voor een haalbaarheidsstudie bestaat uit een vast bedrag van € 50.000. Bij een R&D-project gaat het om een bijdrage tot maximaal 70% van de directe projectkosten, wat betekent dat het maximale subsidiebedrag kan oplopen tot € 1 à € 3 miljoen euro per project.

AANVRAGEN

Het indienen van een subsidieaanvraag kan vrijwel doorlopend. Wel zijn er meestal vier beoordelingsrondes per jaar. Een goed startpunt voor belangstellenden is het raadplegen van de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).