2.4 MIT

De MIT (MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) is een subsidieregeling om MKB-bedrijven nauwer te betrekken bij de Nederlandse ‘topsectoren’. Ieder jaar wordt bepaald hoe de regeling wordt ingevuld. De uitwerking kan per regio en topsector verschillen. Onderstaande tekst is gebaseerd op de inrichting van de MIT in het jaar 2016.

DOELGROEP

De MIT is gericht op MKB-bedrijven.

SOORT PROJECTEN

Een MIT-subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende projecten:

  • kennisvoucher (voor het inkopen van externe kennis rondom een voorgenomen productvernieuwing);
  • haalbaarheidsproject (een eigen haalbaarheidsstudie rondom een voorgenomen technische innovatie, eventueel gecombineerd met R&D-werk);
  • innovatie-adviesproject (inschakelen van een externe partij voor een toepassingsgerichte kennisvraag over een innovatie of productvernieuwingen);
  • R&D-samenwerkingsproject (met gezamenlijke investeringen en R&D-werk door minstens twee niet-verbonden MKB-bedrijven).

SUBSIDIE

De subsidiebedragen verschillen per MIT-instrument:

  • een kennisvoucher vergoedt 50% van de projectkosten tot een subsidiebedrag van € 3.750;
  • Haalbaarheidsproject: subsidie tot 40% van de projectkosten en maximaal € 50.000;
  • Innovatie-adviesproject: subsidie tot 50% van de kosten en maximaal € 10.000;
  • R&D-samenwerking: subsidie tot 35% van de kosten, en bedraagt maximaal € 200.000.

AANVRAGEN

Het indienen van aanvragen kan alleen binnen officiële indieningsrondes. De verwachting is dat er voor R&D-samenwerkingsprojecten in 2017 één korte tender komt (in juli/augustus), en voor de overige MIT-onderdelen een ronde van medio april tot uiterlijk begin september (hierbij geldt echter het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’). Nieuws over de MIT-rondes in 2017 zal bekend worden gemaakt via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).