2.3 Innovatiebox

De Innovatiebox is een subsidieregeling waardoor bedrijven een lagere belasting hoeven te betalen over 'innovatiewinsten' die zij maken uit eigen innovatieve werkzaamheden (veelal R&D werkzaamheden). De subsidie bestaat uit een fiscaal voordeel dat wordt verrekend via een forse korting op de vennootschapsbelasting (VpB).

DOELGROEP
De Innovatiebox staat in principe open voor alle vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen. In de praktijk: bedrijven die winst halen uit eigen innovatieve R&D-werkzaamheden, die tevens gebruik maken van de WBSO-subsidie. Voor kleine belastingplichten geldt de WBSO-subsidie in 2017 als een verplicht 'toegangsticket' om het Innovatiebox-voordeel te mogen toepassen.

SOORT PROJECTEN
Toepassing van de Innovatiebox kan worden aangevraagd voor innovatieve werkzaamheden die uw bedrijf inmiddels winst opleveren. Die winst is dus een harde voorwaarde: u moet dus niet alleen inkomsten hebben uit de betreffende innovatie, maar u moet de gemaakte kosten ook al hebben terugverdiend. Het gaat bij die kosten om fiscale voortbrengingskosten (grondstoffen, proefmaterialen, mallen, prototypes, R&D-loonkosten, rente).

SUBSIDIE
Het subsidievoordeel is aanzienlijk: het komt erop neer dat u geen 25% maar slechts 5% vennootschapsbelasting betaalt over de gemaakte winst. Het MKB kan ook kiezen voor een versoepelde forfaitaire regeling, waarbij 25% van de totale winst wordt belast tegen het verlaagde VpB-tarief. Dit forfait bedraagt maximaal € 25.000 en geldt voor maximaal 3 jaar.

AANVRAGEN
Een verzoek om toepassing van de Innovatiebox kan doorlopend worden ingediend bij de Belastingdienst. Raadpleeg voor meer informatie de website van de Belastingdienst.