2.2 RDA

Bedrijven die de WBSO-subsidie aanvragen voor hun R&D-loonkosten, kunnen soms ook subsidie vragen voor 'overige R&D-kosten en uitgaven' die samenhangen met hun R&D-project(en). Dit was tot 2016 een zelfstandige regeling (RDA of Research & Development Aftrek) die inmiddels onderdeel is geworden van de WBSO. Voor een goed begrip is echter een aparte beschrijving behulpzaam.

DOELGROEP

Doelgroep betreft Besloten Vennootschappen (BV's) en Naamloze Vennootschappen (NV's) die WBSO aanvragen. Deze regeling voor overige kosten en uitgaven geldt niet voor zelfstandigen (Eenmanszaak/VOF/CV).

SOORT PROJECTEN

Subsidiabel zijn de verdere 'kosten en uitgaven' die direct toerekenbaar zijn aan het R&D-project van de aanvrager. Welke kosten en uitgaven dat zijn, verschilt per R&D-project. Het kan bijvoorbeeld gaan om R&D-locaties/faciliteiten, R&D-apparatuur/instrumenten, verbruiksgoederen/materialen, ICT-middelen voor R&D ( dat wil zeggen specifieke softwarelicenties of ICT-tools, maar nooit softwarepakketten voor algemeen gebruik), of een tijdelijk prototype (zonder commerciële waarde).

SUBSIDIE

Aanvragers kunnen kiezen tussen een 'forfaitair bedrag' of het werkelijke bedrag aan kosten en uitgaven. Bij het forfait bedrag gelden de volgende opslagen op het S&O-uurloon binnen het kalenderjaar:

  • een opslag van het S&O-uurloon met 10 euro. Dit bedrag geldt tot 1.800 uur;
  • voor de uren boven die 1.800 uur bedraagt de opslag 4 euro per S&O-uur.

AANVRAGEN

De aanvraag wordt ingediend als onderdeel van een WBSO-subsidieaanvraag. Raadpleeg voor meer informatie de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).