2.1 WBSO

De WBSO is een fiscale maatregel ter stimulering van R&D-werkzaamheden (Research & Development) gericht op technische innovaties bij ondernemingen die in Nederland belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De WBSO bestaat uit een fiscale korting op de loonkosten. Bijkomende investeringskosten kunnen in aanmerking komen voor de RDA-subsidie, die sinds 2016 is geïntegreerd in de WBSO. De onderstaande beschrijving betreft alleen WBSO voor vermindering van de loonkosten, de RDA is apart omschreven.

DOELGROEP

De WBSO is interessant voor bedrijven die zelf R&D-werk uitvoeren in het kader van productontwikkeling of andere technische innovaties. De subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven indien werknemers technisch R&D-werk verrichten. Daarnaast kunnen ook zelfstandigen die per jaar meer dan 500 uur aan R&D besteden, WBSO aanvragen. Belangrijkste voorwaarde is dat u loonkosten kunt toeschrijven aan R&D-werkzaamheden.

SOORT PROJECTEN

Het moet gaan om technische R&D-werkzaamheden. Deze moeten projectmatig worden uitgevoerd, en betrekking hebben op technisch nieuwe fysieke producten, fysieke processen of programmatuur. Routinematig (onderhouds)werk of marktonderzoek vallen altijd buiten de WBSO-subsidie.

SUBSIDIE

De WBSO vergoedt een deel van de goedgekeurde loonkosten, en wordt berekend op basis van het aantal goedgekeurde R&D-uren en het uurloon. Ter indicatie: in 2017 gaat het doorgaans om een vermindering van 32% van de eerste € 350.000 loonkosten. Voor starters en voor zelfstandigen gelden afwijkende bedragen.

AANVRAGEN

Voordat u de WBSO kunt toepassen, dient u eerst een S&O-verklaring aan te vragen (d.m.v. een subsidieaanvraag). Dit kan vrijwel doorlopend. Raadpleeg voor meer informatie de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).