1.8 Active and Assisted Living programme

Active and Assisted Living programme (kortweg AAL) is een Europees meerjarenprogramma rondom de ontwikkeling van innovatieve ICT-gebaseerde producten en diensten voor ouderen. De focus ligt daarbij op innovaties die ouderen helpen om langer zelfstandig te wonen en hun kwaliteit van leven verbeteren: ‘ICT for ageing well’.

DOELGROEP

Consortia van minimaal drie partners uit verschillende landen die deelnemen aan het AAL-programma. Onder de partners van een consortium moet zich in ieder geval een MKB-bedrijf en een ‘end-user’ (bijvoorbeeld een oudereninstelling of patiëntenorganisatie) bevinden.

SOORT PROJECTEN

AAL biedt kansen voor innovatieve en praktijkgerichte ICT-gerelateerde oplossingen die ouderen ondersteunen op het gebied van onder andere gezondheid, zorg, huishouding, mobiliteit, veiligheid of vrijetijdsbesteding. Het programma werkt ieder jaar met specifieke thema’s. De aanvraagrondes van 2017 betreffen 'Packages integrating different solutions based on ICT to support active, healthy and independent living of older adults'. Daarbij ligt de nadruk op het bundelen van verschillende oplossingen in een geïntegreerd geheel (gebaseerd op bestaand of open platform), en het ontwikkelen, testen en evalueren daarvan.

SUBSIDIE

Alleen de beste projecten ontvangen subsidie. De hoogte van de subsidie wordt per geval vastgesteld. Voor bedrijven gaat het doorgaans om een bijdrage van circa 40% tot 60% van de goedgekeurde projectkosten.

AANVRAGEN

Het aanvragen van deze subsidie kan alleen binnen officiële aanvraagrondes. De aanvraagronde van 2017 zal opengaan in februari en sluit naar verwachting rond eind mei. Meer informatie vindt u op de (Nederlandstalige) website van ZonMw en de (Engelstalige) website van AAL-Europe.