1.7 Creative Europe

Creative Europe is een Europees programma gericht op het ondersteunen van de culturele en creatieve industrie in de Europese Unie (EU). Dit omvat een breed werkgebied, waaronder cultuur en erfgoed en audiovisuele media zoals films, tv, videogames en multimedia.

DOELGROEP

Alle culturele en creatieve sectoren met activiteiten die zijn gebaseerd op culturele, artistieke of andere creatieve uitingen. De directe subsidiemogelijkheden voor individuele bedrijven zijn beperkt.

SOORT PROJECTEN

Dit programma biedt vooral kansen voor projecten met een collectieve insteek en een algemeen belang. Daarbij kan gedacht worden aan activiteiten rondom gezamenlijke promotie en distributie, en projecten in de vorm van strategische programma's (bijvoorbeeld voor netwerkvorming, kennisontwikkeling, scholingsaanbod en marktoegang). Het programma werkt door middel van 'calls', waarbij belangstellenden worden opgeroepen tot het insturen van voorstellen rondom bepaalde onderwerpen. Zo verschijnen regelmatig calls voor de productie, distributie en promotie van Europese audiovisuele werken, en voor marktontwikkeling, festivals, educatie en ondersteunende financiering.

SUBSIDIE

De hoogte van de subsidie verschilt per project en per call. In de regel vergoedt de subsidie 60% tot 80% van de goedgekeurde projectkosten.

AANVRAGEN

De meest calls staan slechts korte tijd open en vragen dus om een tijdige voorbereiding. Een goed uitgangspunt zijn de jaarlijkse werkprogramma's, die de basis vormen voor nieuwe oproeprondes. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Creative Europe Desk NL of de website van Creative Europe.