1.6 Horizon 2020-ICT

Horizon 2020-ICT is een Europees meerjarenprogramma gericht op onderzoek en ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie in Europa. Het is een complex en zeer hoogdrempelig subsidieprogramma van de Europese Unie (EU).

DOELGROEP

Consortia van bedrijven die op zeer hoog niveau werken aan R&D (Research & Development) en onderzoeksprojecten rondom baanbrekende technologische ICT-innovaties. Meestal is het verplicht om daarbij samen te werken met (minstens) twee andere bedrijven uit een ander EU-land.

SOORT PROJECTEN

Horizon-ICT ondersteunt onderzoeksprojecten die passen binnen zes hoofdthema’s:

  • A new generation of components and systems (smart systems etc.);
  • Advanced Computing and Cloud Computing (incl. low power processor technologies);
  • Future Internet (5G PPP etc.);
  • Content (big data, data integration, convergence, smart tools etc.);
  • Robotics and Autonomous Systems;
  • ICT Key Enabling Technologies (photonics, micro- and nanoelectronics).

Daarnaast verschijnen er regelmatig oproepen rondom andere ICT-onderwerpen, zoals Cyber Security of Internet of Things. Ook zijn er calls die deels vallen binnen andere Horizon 2020-programma’s.

SUBSIDIE

De hoogte van de subsidie verschilt per geval, maar kan oplopen tot een bijdrage van 100% van de goedgekeurde projectkosten.

AANVRAGEN

Het indienen van een subsidieaanvraag is alleen mogelijk binnen een officiële oproepronde (‘call’) van de EU. Elke call heeft een specifiek onderwerp en staat slechts korte tijd open. Een tijdige voorbereiding is daarom essentieel. Een goede eerste stap is het raadplegen van het actuele werkprogramma, te vinden op de website op de website van Horizon 2020-ICT. U vindt hier ook informatie over nieuwe calls.