1.5 SIDN-fonds

Het SIDN-fonds steunt vernieuwende internet-gerelateerde projecten op het raakvlak tussen technologie en samenleving. Het gaat daarbij enerzijds om het beter toegankelijk, betrouwbaarder en veiliger maken van internet, en anderzijds om het vergroten van de maatschappelijke impact van internet.

DOELGROEP

Het indienen van aanvragen kan in principe door iedereen (bedrijven, stichtingen, particulieren). Het is daarbij belangrijk dat de subsidieaanvraag voldoet aan de volgende eisen:

  • het moet betrekking hebben op internet (technologie en/of gebruik);
  • het moet innovatief zijn (qua idee, of qua toepassing ‘in een nieuwe context’);
  • het moet een algemeen belang dienen (‘maatschappelijke impact’); en
  • het moet aantoonbaar voorzien in een behoefte van een concrete gebruikersgroep.

SOORT PROJECTEN

Als SIDN uw project aansprekend vindt, kunt u subsidie aanvragen voor twee typen projecten:

  • Pioniers-project: de uitwerking van een veelbelovend vernieuwend idee naar een meer robuust en duurzaam digitaal product (of dienst). Het project moet een korte looptijd hebben (maximaal 1 jaar) en moet in potentie kunnen uitgroeien tot een bruikbaar product of dienst.
  • Potentials-project: het door ontwikkelen en opschalen van een kansrijk, werkend concept (of prototype) naar een bruikbare toepassing met een aantoonbaar economisch of maatschappelijk potentieel.

SUBSIDIE

De subsidie voor een Pioniers-project bedraagt maximaal € 10.000. Bij een Potentials-project kan de subsidie oplopen tot maximaal € 75.000.

AANVRAGEN

Het insturen van subsidieaanvragen kan alleen binnen officiële aanvraagrondes ('calls'). Deze verschijnen twee keer per jaar (de sluitingsdatum valt doorgaans in maart en september). Per call kunnen bijzondere nadrukken worden gelegd of thema's worden benoemd. Meer informatie, projectvoorbeelden, een quickscan en de aanvraagformulieren vindt u op de website van het SIDN-fonds.