1.4 CEF-Telecom/Veiliger Internt

De 'Connecting Europe Facility' (CEF) is een complex subsidie-instrument ter versterking van de Europese infrastructuur op drie gebieden: Energienetwerken, Vervoersnetwerken en Digitale Netwerken. Dit laatste onderdeel is ook bekend onder de korte naam CEF-Telecom (of CEF-TC).

DOELGROEP

De doelgroep van het CEF-Telecom programma is in de praktijk beperkt. Het gaat dan om bedrijven die kunnen bijdragen aan het 'vooruit' helpen van de Europese digitale netwerken (telecommunicatie-infrastructuur, internetverbindingen, breedband en pan-europese e-diensten). Daarbij ligt de nadruk op grote projecten met een Europese impact, en op de aanpak van bepaalde knelpunten en bottlenecks.

SOORT PROJECTEN

De regeling werkt met officiële rondes (‘calls’) waarbij belangstellenden worden opgeroepen om voorstellen in te dienen binnen specifieke, nader omschreven onderwerpen. Ter illustratie: de afgelopen maanden verschenen er oproepen op het gebied van o.a. Electronic Exchange of Social Security Information, eProcurement, eDelivery, eIdentification & eSignature, European e-Justice Portal, Public Open Data, Automated Translation, Cyber Security, eInvoicing, Europeana, Safer Internet.

SUBSIDIE

De subsidie kan oplopen tot 75% van de in aanmerking komende kosten.

AANVRAGEN

Dit kan alleen in het kader van de bovenbedoelde oproeprondes (calls). Elke ronde staat slechts kort open (circa twee maanden) en vraagt dus om een tijdige voorbereiding. Een goed startpunt voor belangstellenden is het raadplegen van het jaarlijkse werkprogramma, dat de basis vormt voor nieuwe oproeprondes. Meer informatie is te vinden via de officiële website.