1.3 NLnet Foundation

NLnet Foundation zet zich in voor de ‘open information society’ via internet en biedt inhoudelijke en financiële ondersteuning voor projecten rondom de ontwikkeling van open standaarden en netwerk- en internetgerichte open source technologie.

 DOELGROEP

NLnet staat in principe open voor elk goed idee op het gebied van netwerk- of internettechnologie rondom ‘open source’ principes. Het kan daarbij gaan om projecten in de ideefase, maar ook om bestaande projecten waarvoor extra middelen nodig zijn om ze verder te ontwikkelen.

 SOORT PROJECTEN

De beste kansen maken projecten die goed aansluiten op de actuele thema's van NLnet. Dat zijn op dit moment:

  • Internet Hardening (security);
  • Real-time communication (standaarden ten behoeve van internet);
  • Open Document Format (ODF-libraries, etc.); en
  • DNS-SEC (beveiligd domeinnaamservers protocol).

Daarnaast kan NLnet optreden als sponsor van evenementen die passen bij haar missie, verstrekt men soms reisbeurzen voor evenementen, en steunt men kleinschalige initiatieven rondom ‘Research and Education networks’.

SUBSIDIE

De hoogte van de subsidiebijdrage wordt per project bepaald. Ter indicatie: NLnet steunt bij voorkeur projecten met een financiële omvang tot € 30.000. Ook meer omvangrijke projecten kunnen echter worden voorgelegd voor financiering.

 AANVRAGEN

Het insturen van projectvoorstellen en financieringsverzoeken kan vrijwel doorlopend. Wel werkt NLnet met enkele vaste beoordelingsrondes per jaar (doorgaans 6 per jaar). Raadpleeg voor meer informatie de website van NLnet.