1.2 Regeling Digitale Cultuur

Via deze deelregeling steunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hoogwaardige projecten die bijdragen aan de Nederlandse ‘digitale cultuur’: digitale technologie, nieuwe media of games. De regeling wordt voor het eerst opengesteld in 2017 en vervangt de eerdere regeling e-Cultuur en het Gamefonds.

 DOELGROEP

Makers, ontwerpers en gameontwikkelaars binnen het domein van de digitale cultuur. De aanvrager moet staan ingeschreven bij de KvK. Ook medialabs, opdrachtgevers en culturele instellingen kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op dit fonds.

 SOORT PROJECTEN

Het fonds ondersteunt projecten gericht op onderzoek, experiment, ontwikkeling, productie van nieuwe media, interactie-ontwerp en gameplay, en de presentatie hiervan. Veel nadruk ligt op het openbreken van bestaande technologieën en processen, het op een open manier ontwikkelen van nieuwe technologie, en de toepassing van nieuwe ontwerpmethodieken en principes in diverse vakgebieden (zoals gaming, storytelling, muziek, architectuur, biotechnologie, zorg, etc.). Ook het promoten van de digitale cultuur kan worden gesubsidieerd (als sprake is van een breed belang).

 SUBSIDIE

Het is doorgaans raadzaam om eerst een 'startsubsidie' aan te vragen (tot € 7.500) voor het uitvoeren van een voorbereidend onderzoek naar de haalbaarheid van een voorgenomen project. De hoogte van een projectsubsidie wordt per geval bepaald. Meestal geldt een maximum van € 25.000, maar ook hogere subsidiebedragen zijn mogelijk (€ 125.000 of hoger).

 AANVRAGEN

Er zijn vier aanvraagrondes per jaar. De sluitingsdata in 2017 zijn: 1 februari, 10 mei, 9 augustus en

18 oktober 2017. Alleen de beste projecten ontvangen subsidie. Raadpleeg voor meer informatie de website van het Stimuleringsfonds.