1.1 CLICKNL - Topsector Creatieve Industrie

CLICKNL is het kennis- en innovatienetwerk voor de Topsector Creatieve Industrie. Als zodanig is CLICKNL betrokken bij de zogenoemde “innovatieagenda’s” en bij het verbeteren van de samenwerking en kennisdeling tussen onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven.

 DOELGROEP

De creatieve industrie omvat onder meer Media & ICT, Gaming-industrie, Cultural Heritage, Design, Fashion en architectuur. In principe kan elke ondernemer bij CLICKNL terecht met een businesscase of praktische kennisvragen. De nadruk ligt op bedrijven die werken aan technisch innovatieve projecten en daarbij behoefte hebben aan specialistische technische kennis of onderzoek.

 SOORT PROJECTEN

Veel ondernemersvragen kunnen worden beantwoord door de eigen expertteams van CLICKNL. Bij ingewikkeldere kennisvragen kan men verwijzen naar een gespecialiseerde onderzoeksinstelling, zoals TNO (toegepast onderzoek), STW (technisch-wetenschappelijk onderzoek), NWO (wetenschappelijk onderzoek) of SIA/RAAK (praktijkgericht onderzoek met hogescholen).

 SUBSIDIE

CLICKNL verstrekt zelf geen subsidiesteun, maar vooral praktische adviezen en netwerkactiviteiten. Samenwerkingspartners STW, NWO, STW en SIA hebben echter wel eigen 'subsidiepotten', die zijn bestemd voor (publiek/private) samenwerkingsverbanden rondom gezamenlijk onderzoek.

 AANVRAGEN

Het voorleggen van ondernemersvragen aan CLICK NL kan doorlopend. Raadpleeg voor meer informatie de website van CLICKNL.