Sectorplan ICT

€10 miljoen extra voor scholing, werk en ontwikkeling

Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT) heeft tot doel de employability van de werknemers in de ICT sector te verbeteren en daarmee de concurrentiekracht van Nederland te vergroten. Zij doet dit sinds 1996 door het stimuleren van werkgelegenheidsprojecten, bedrijfsopleidingen, omscholing en herplaatsing. Financiering gebeurt door middel van overheidssubsidies en vanuit eigen middelen. In het bestuur van de Stichting zijn werkgevers, werknemers en belangenverenigingen vertegenwoordigd.

SECTORPLAN 2015

Het CA-ICT heeft een sectorplan ICT opgesteld en hier vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidie op verkregen. Het Sectorplan heeft tot doel om in 2016 en 2017 1.100 werkzoekenden en met werkloosheid bedreigde werkenden aan een nieuwe baan te helpen. Om het sectorplan te kunnen realiseren heeft de overheid een subsidie toegekend van ongeveer € 5.5 miljoen.

DOELGROEPEN

Het Sectorplan ICT richt zich op met werkloosheid bedreigde werkenden die een nieuwe baan zoeken ofwel in hetzelfde beroep ofwel, na een omscholingstraject, in een ander beroep. Verder richt het Sectorplan ICT zich op werklozen die al dan niet vanuit een uitkeringssituatie een baan in de ICT sector zoeken.

TRAJECTEN

Trajecten kunnen bestaan uit de volgende activiteiten:

  • Het begeleiden en bemiddelen van kandidaten richting een nieuwe baan. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld vacaturecafés, sollicitatietraining, loopbaanadvies en arbeidsmarktoriëntatie, loopbaangesprekken, coaching en mobiliteitstrajecten;
  • Het werven en selecteren van geschikte kandidaten voor een vacature;
  • Het in kaart brengen van de competenties van kandidaten. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door middelen van ervaringscertificaat (EVC), ervaringsprofiel (EVP) of door middel van een competentiescan;
  • Omscholing en bijscholing.

Trajecten hebben altijd tot doel het vinden van een nieuwe baan in de ICT sector of in een ICT functie in een andere sector.

SUBSIDIE

Het CA-ICT verstrekt een subsidie van 50% op de kosten van uitvoerders. Dat betekent dat de werkgever niet rechtstreeks subsidie ontvangt, maar dat het CA-ICT de helft van de factuur van de uitvoerder voor haar rekening neemt. Voor de werkgever is dit een korting op de factuurkosten. De subsidie van het CA-ICT is gemaximeerd op de volgende bedragen:

Doelgroep

  Maximale kosten traject

  Maximale subsidie (50%)

werkend op zoek naar een ander beroep

  € 8.250

  € 4.125

werkend op zoek naar hetzelfde beroep

  € 7.000

  € 3.500

Vanuit werkloosheidssituatie

  € 11.000

  € 5.500

DE UITVOERDERS

Voor de uitvoering van de gesubsidieerde trajecten heeft het CA-ICT 4 organisaties geselecteerd namelijk Detamo Flex Force, Matchcare, Isential en IsesComputrain. Uitsluitend deze organisaties mogen met inzet van subsidiemiddelen trajecten verzorgen in opdracht van werkgevers.

INTERESSE?

Gaat uw organisatie reorganiseren en wilt u uw medewerkers een traject aanbieden dat zich richt op het vinden van een andere ICT-baan? Dan kunt u in samenwerking met één of meerdere van de geselecteerde uitvoerders gebruik maken van deze subsidiemogelijkheid.

Of heeft uw organisatie juist openstaande vacatures voor ICT functies? Ook dan kunt u in samenwerking met één of meerdere van de geselecteerde uitvoerders trajecten uitvoeren gericht op het vervullen van deze vacatures.

CONTACT

 CA-ICT / Louis Spaninks / 0183-645033 / info@caict.nl

PNO Consultants / Dick Visker / 06-29558905 / Dick.visker@pnoconsultants.com