Opleidingen

Vijf aandachtspunten bij subsidietrajecten

1. Houdt u aan de regels

Volg consequent de door CA-ICT aangereikte regels via de site, en via het ESF portal van CA-ICT. Afwijking hiervan en correctie achteraf leidt meestal tot afkeuring door het Agentschap SZW en de EU-vertegenwoordiging. Zelfs schijnbaar onbenullige administratieve zaken moeten gewoon gevolgd worden om succesvol te zijn. Ook deadlines moeten absoluut serieus genomen worden. Overschrijding kent geen excuus.

2. Zorg voor een interne coördinator

Zorg voor een interne coördinator die affiniteit heeft met procedures, administratie, financiële zaken en training. Daarnaast moet deze persoon acceptatie hebben bij het management om de correcte en gedetailleerde uitvoering van de procedures veilig te stellen.

3. Zorg voor een sponsor

Zorg voor een sponsor op directieniveau om de gewenste werkwijze van de coördinator te kunnen borgen en om op de hoogte te blijven van de voortgang. Het gaat tenslotte om een substantiële hoeveelheid extra geld.

4. Zorg voor communicatie

Zorg voor goede communicatie in het bedrijf. De EU-vertegenwoordiging staat hierop als subsidiegever.

5. Benut de subsidie op een juiste manier

Stichting CA-ICT is een stichting zonder winstoogmerk met een bestuur waarin werknemers-, werkgevers- en brancheorganisaties participeren. De bijdrage van subsidieaanvragers wordt benut voor de uitvoering van de stichtingsdoelstelling m.b.t. employability welke niet in aanmerking komen voor overheidssubsidie.