Nieuws

Op deze pagina vindt u al onze nieuwsberichten

Nieuws

CA-ICT komt met subsidiegids voor de ICT-sector

Gepubliceerd:

CA-ICT laat een subsidiegids voor 2013- 2014 voor de ICT-sector ontwikkelen. Hierin worden de subsidieregelingen benoemd die van toepassing zijn voor de ICT-sector. Houdt deze website in de gaten voor verdere informatie.

CA-ICT Awards voor ICT-talent

Gepubliceerd:

CA-ICT Awards voor ICT-talent Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT) geeft aan acht ICT-talenten in het mbo/hbo een tegemoetkoming in de studiekosten in de vorm van een mbo-ICT Award. De acht leerlingen en/of werknemers krijgen elk een studiebeurs van € 2.500. Daarmee benadrukt CA-ICT dat mbo-ICT’ers van groot belang zijn voor de arbeidsmarkt. Zeven ambitieuze, talentvolle mbo-deelnemers ICT komen voor de prijs in aanmerking. Daarnaast is er één award voor de meest...

CA-ICT studiebeurzen uitgereikt

Gepubliceerd:

CA-ICT studiebeurzen uitgereikt 15 november jl kregen vier talentvolle mbo-leerlingen in de ICT een studiebeurs van 2500 euro. De studiebeurs werd uitgereikt tijdens het ECP Jaarcongres in Scheveningen en is beschikbaar gesteld door Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT).   Dit jaar krijgen acht ICT-talenten in het mbo/hbo een bijdrage in de studiekosten in de vorm van een mbo-ICT Award. Daarmee benadrukt CA-ICT het belang van mbo-ICT’ers voor de arbeidsmarkt. Zeven...

Nieuwe mbo-opleiding geo-ICT in de grondverf

Gepubliceerd:

In een constructieve samenwerking met de werkgevers heeft kenniscentrum ECABO het beroepscompetentieprofiel voor de nieuwe mbo-opleiding Geo-ICT uitgewerkt. Hierin staat wat een ervaren geo-ICT’er moet kunnen. Na de zomervakantie zal het beroepscompetentieprofiel samen met de opleidingen worden doorvertaald naar een opleiding. Samen met ECABO wordt gekeken naar een passende invulling, rekening houdend met de nieuwe kwalificatiestructuur in het mbo- onderwijs. ECABO ontwikkelde het...

ECABO werkt aan de nieuwe mbo-opleiding Geo-ICT.

Gepubliceerd:

Kenniscentrum ECABO is gestart met het opstellen van het beroepscompetentieprofiel voor de nieuwe mbo-opleiding Geo-ICT. De eerste bijeenkomst met werkgevers heeft plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is aangegeven wat verwacht wordt van iemand die deze opleiding heeft genoten. Het leverde uiteraard veel vakjargon op, dat ECABO zal vertalen naar algemene termen. De resultaten van deze uitwerking worden weer voorgelegd aan de werkgevers.   Beroepscompententieprofiel  Een...

Experts gezocht bij invulling beroepscompetentieprofiel.

Gepubliceerd:

Experts gezocht bij invulling beroepscompetentieprofiel. In februari organiseert Kenniscentrum ECABO de eerste bijeenkomst voor experts uit het geowerkveld die mee willen denken over de invulling van het nieuwe beroepscompetentieprofiel GEO-ICT. Belangstellenden vanuit de arbeidsmarkt, overheid en bedrijfsleven, worden uitgenodigd zich op korte termijn te melden.  Een beroepscompetentieprofiel is een beschrijving van een vakvolwassen (ervaren) werknemer die al drie tot vijf jaar in het...

Kabinetsinformateurs geïnformeerd en geadviseerd over de noodzaak van de gedigitaliseerde samenleving

Gepubliceerd:

Kabinetsinformateurs geïnformeerd en geadviseerd over de noodzaak van de gedigitaliseerde samenleving De huidige generatie studenten en scholieren is prima op de hoogte van en in staat om te werken met digitale hulpmiddelen en –media.  Het bedrijfsleven speelt hier al in ruime mate op in via haar communicatieve en commerciële kanalen. Achterblijvers lijken het onderwijs en de (oudere) burgers. Neelie Kroes zet zich in, vanuit haar verantwoordelijkheid als Europees commissaris met de...

Hoe is het met ICT-Award-winnaar Tom Droste?

Gepubliceerd:

Hoe is het met ICT-Award-winnaar Tom Droste? Alle ICT-Award-winnaars worden 2 jaar lang gevolgd. Lees hier de eerste tussenrapportage van Tom Droste. De ICT Awards worden ter beschikking gesteld door CA-ICT. Winnaar: Tom Droste; Skills Master 2012 •    Categorie: Applicatieontwikkeling •    Periode: 2012 •    Huidige Opleiding: Applicatie Ontwikkelaar Niveau: 4 •    Naam opleider(mentor): Dhr. de Vries Te: Graafschap College •    Stagebedrijf: Doit Online •    Functie:...

Hoe is het met ICT-Award-winnaar Richard Markink?

Gepubliceerd:

Hoe is het met ICT-Award-winnaar Richard Markink? Alle ICT-Award-winnaars worden 2 jaar lang gevolgd. Lees hier de eerste tussenrapportage van Richard Markink. De ICT Awards worden ter beschikking gesteld door CA-ICT. •    Winnaar: Richard Markink; Skills Masters 2012 •    Categorie: ICT-beheerder •    Periode: Maart 2012 •    Huidige Opleiding: Technische Informatica; Niveau: HBO •    Opleider: Windesheim Te: Zwolle   Welke diploma’s en/of certificaten heb je behaald in de afgelopen...

Lancering ‘Slimmer Ondernemen in 1 Minuut’

Gepubliceerd:

Digivaardig & Digiveilig is gestart met een aanpak  om ondernemers direct toepasbare informatie te bieden waarmee meer omzet en winst geboekt kan worden door slimme inzet van internet, ICT en social media. Dit heeft vorm gekregen in de cursus slimmerondernemenin1minuut.nl , een serie van 18 gratis online cursussen van 1 minuut, met de slimste tips. Hoe deze cursus er uit ziet? Bekijk het korte filmpje op: http://www.youtube.com/watch?v=oOYWC9nGHzg&feature=youtu.be

Actiespel Fortissimo wint wedstrijd Universiteit Utrecht

Gepubliceerd:

Creative Game Challenge voor scholieren en studenten Actiespel Fortissimo wint wedstrijd Universiteit Utrecht Met het zelfgemaakte computerspel Fortissimo heeft Maartje Bakermans de hoofdprijs van 1500 euro gewonnen in de Creative Game Challenge. Dit jaar vond voor het eerst ook de Student Edition plaats met Shenlong’s Surge van Martijn Oei als winnaar. De prijsuitreiking vond plaats op vrijdag 22 juni bij de Universiteit Utrecht. In het vermakelijke actiespel Fortissimo moet de speler...