Nieuws

Op deze pagina vindt u al onze nieuwsberichten

Nieuws

CA-ICT is op zoek naar IT-bedrijven voor EGF subsidie

Published:

Het CA-ICT (www.caict.nl) is voornemens EGF subsidie aan te vragen voor IT-bedrijven gevestigd in Noord Brabant, Gelderland en Limburg. Om aan de eisen te voldoen moet een subsidieaanvraag ten minste 500 ontslagen betreffen. Het CA-ICT is op zoek naar bedrijven waarbij reorganisaties plaats vinden om gezamenlijk aan ongeveer 600 ontslagen medewerkers te komen. De EGF subsidie vergoedt maximaal 50% van de kosten. Deze kosten moeten betrekking hebben op activiteiten die op de deelnemers...

ITPH organiseert regionale IT-branchedag Overijssel

Published:

IT PerformanceHouse (ITPH) houdt op 29 mei 2013 vanaf 13:00 een it-branchedag voor de regio Overijssel. Op de dag komen in het Stadiongebouw van voetbalclub PEC Zwolle ruim honderd it-bedrijven en -fabrikanten bij elkaar en gaan zij actief op zoek naar trends en ontwikkelingen in het it-landschap. Het doel van de dag is een aanzet te geven om door samenwerking tussen de it-ondernemers, -fabrikanten, overheid en onderwijs de regionale economie te versterken en werkgelegenheid te...

CA-ICT presenteert subsidiegids ICT-sector 2013-2014

Published:

Sinds de oprichting in 1997 tot heden heeft CA-ICT haar bestaansrecht meer dan waar gemaakt. Als geen andere organisatie in Nederland heeft zij de ICT-sector een financiële impuls weten te geven die substantieel en duidelijk merkbaar was in de resultaten van ICT-ondernemingen. CA-ICT heeft circa 180 miljoen euro aan ESF subsidie verstrekt aan de sector. Daarnaast heeft CA-ICT uit eigen vermogen ruim 3 miljoen euro beschikbaar gesteld aan bedrijven die initiatieven tonen die leiden tot...

Scholieren strijden om prijs voor de beste app in de DigiBattle

Published:

Den Haag, 8 april 2013 - Vandaag start de Digibattle: de landelijke wedstrijd waarbij scholieren (14 tot 18 jaar) in teams een app bedenken op het gebied van liefde, geldgebrek of het verbeteren van records van zichzelf of van anderen. Het team met het beste plan voor een app wint de Digibattle en wint daarmee professionele ondersteuning om de app daadwerkelijk te realiseren. Scholieren kunnen hun app tot 1 juni inzenden via www.digibattle.nl. De winnaar wordt tijdens de landelijke finale op...

CA-ICT komt met subsidiegids voor de ICT-sector

Published:

CA-ICT laat een subsidiegids voor 2013- 2014 voor de ICT-sector ontwikkelen. Hierin worden de subsidieregelingen benoemd die van toepassing zijn voor de ICT-sector. Houdt deze website in de gaten voor verdere informatie.

CA-ICT Awards voor ICT-talent

Published:

CA-ICT Awards voor ICT-talent Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT) geeft aan acht ICT-talenten in het mbo/hbo een tegemoetkoming in de studiekosten in de vorm van een mbo-ICT Award. De acht leerlingen en/of werknemers krijgen elk een studiebeurs van € 2.500. Daarmee benadrukt CA-ICT dat mbo-ICT’ers van groot belang zijn voor de arbeidsmarkt. Zeven ambitieuze, talentvolle mbo-deelnemers ICT komen voor de prijs in aanmerking. Daarnaast is er één award voor de meest...

CA-ICT studiebeurzen uitgereikt

Published:

CA-ICT studiebeurzen uitgereikt 15 november jl kregen vier talentvolle mbo-leerlingen in de ICT een studiebeurs van 2500 euro. De studiebeurs werd uitgereikt tijdens het ECP Jaarcongres in Scheveningen en is beschikbaar gesteld door Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT).   Dit jaar krijgen acht ICT-talenten in het mbo/hbo een bijdrage in de studiekosten in de vorm van een mbo-ICT Award. Daarmee benadrukt CA-ICT het belang van mbo-ICT’ers voor de arbeidsmarkt. Zeven...

Nieuwe mbo-opleiding geo-ICT in de grondverf

Published:

In een constructieve samenwerking met de werkgevers heeft kenniscentrum ECABO het beroepscompetentieprofiel voor de nieuwe mbo-opleiding Geo-ICT uitgewerkt. Hierin staat wat een ervaren geo-ICT’er moet kunnen. Na de zomervakantie zal het beroepscompetentieprofiel samen met de opleidingen worden doorvertaald naar een opleiding. Samen met ECABO wordt gekeken naar een passende invulling, rekening houdend met de nieuwe kwalificatiestructuur in het mbo- onderwijs. ECABO ontwikkelde het...

ECABO werkt aan de nieuwe mbo-opleiding Geo-ICT.

Published:

Kenniscentrum ECABO is gestart met het opstellen van het beroepscompetentieprofiel voor de nieuwe mbo-opleiding Geo-ICT. De eerste bijeenkomst met werkgevers heeft plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is aangegeven wat verwacht wordt van iemand die deze opleiding heeft genoten. Het leverde uiteraard veel vakjargon op, dat ECABO zal vertalen naar algemene termen. De resultaten van deze uitwerking worden weer voorgelegd aan de werkgevers.   Beroepscompententieprofiel  Een...

Experts gezocht bij invulling beroepscompetentieprofiel.

Published:

Experts gezocht bij invulling beroepscompetentieprofiel. In februari organiseert Kenniscentrum ECABO de eerste bijeenkomst voor experts uit het geowerkveld die mee willen denken over de invulling van het nieuwe beroepscompetentieprofiel GEO-ICT. Belangstellenden vanuit de arbeidsmarkt, overheid en bedrijfsleven, worden uitgenodigd zich op korte termijn te melden.  Een beroepscompetentieprofiel is een beschrijving van een vakvolwassen (ervaren) werknemer die al drie tot vijf jaar in het...

Kabinetsinformateurs geïnformeerd en geadviseerd over de noodzaak van de gedigitaliseerde samenleving

Published:

Kabinetsinformateurs geïnformeerd en geadviseerd over de noodzaak van de gedigitaliseerde samenleving De huidige generatie studenten en scholieren is prima op de hoogte van en in staat om te werken met digitale hulpmiddelen en –media.  Het bedrijfsleven speelt hier al in ruime mate op in via haar communicatieve en commerciële kanalen. Achterblijvers lijken het onderwijs en de (oudere) burgers. Neelie Kroes zet zich in, vanuit haar verantwoordelijkheid als Europees commissaris met de...