DWSRA subsidieregeling

DWSRA

CA-ICT heeft eind 2016 acht subsidieaanvragen ingediend voor subsidie uit de DWSRA regeling bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In juni 2017 werd de subsidie op deze projecten toegekend en zijn de beschikkingen subsidieverlening door CA-ICT ontvangen. De uitvoering van de projecten vindt plaats in de periode september 2017 tot december 2018 met een mogelijke verlenging tot juli 2019. Het gaat om een twee arbeidsmarktonderzoeken:

  1. Een landelijk arbeidsmarktonderzoek in samenwerking tussen CA-ICT, CIO Platform Nederland en Nederland ICT, uitgevoerd door CentERdata (universiteit Tilburg). Hierbij wordt ook een analyse gemaakt naar de impact van ICT op de arbeidsmarkt van deelnemende topsectoren, projectnummer 2016SRA20146;
  2. Een regionaal arbeidsmarktonderzoek in de arbeidsmarktregio’s Achterhoek, Midden-Utrecht en Zuid Limburg, uitgevoerd door Dialogic, projectnummer 2016SRA20121. Klik hier voor het arbeidsmarktonderzoek topsectoren 2017

 Daarnaast worden zes projecten uitgevoerd op het gebied van loopbaan oriëntatie- en scholingstrajecten waarvan voor uw informatie korte projectbeschrijvingen zijn bijgevoegd. Het betreft hier de volgende projecten:

  1. Werken aan een duurzaam perspectief in de ICT-sector, een landelijk uit te voeren project, projectnummer 2016DW20130
  2. Focus op ICT in de regio Groningen, uit te voeren in de  arbeidsmarktregio Groningen, projectnummer 2016DW20125
  3. Loopbaan oriëntatie in de regio’s Groot Amsterdam en Zuid-Limburg, uit te voeren in de arbeidsmarktregio’s Zuid-Limburg en Groot Amsterdam, projectnummer 2016DW20127
  4. Begeleiding naar werk in de ICT-sector in de regio’s Midden-Utrecht & Food Valley, uit te voeren in de arbeidsmarktregio’s Midden-Utrecht en Food Valley, projectnummer 2016DW20132
  5. Focus op ICT in de regio Zuidoost-Brabant, uit te voeren in de arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant, projectnummer 2016DW20135
  6. Make IT Work, in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, projectnummer 2016DW20134

 Voor deze zes projecten zijn de projectuitvoerders geselecteerd via openbare offerteprocedures.