Deltaplan ICT

Een voorstel om substantieel te investeren in de arbeidsmarkt ICT om de concurrentiepositie van Nederland te versterken in de digitaliserende maatschappij

In 2022 zijn de volgende 10 doelen gerealiseerd: 

  1. Het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt ICT wordt met 50 % gereduceerd;
  2. Bedrijven investeren 50% meer in duurzame inzetbaarheid (incl. scholing) dan in 2018;
  3. Het aantal loopbaan oriëntatie trajecten voor ICT’ers verdubbeld ten opzichte van 2018;
  4. Het aantal werkloze ICT’ers is 50% lager dan in 2018;
  5. Het aantal werkzoekenden dat tot ICT’er wordt opgeleid is 50% hoger dan in 2018;
  6. Het aantal mensen met een beperking dat wordt opgeleid tot ICT’er is 100% hoger dan in 2018;
  7. Het aantal statushouders dat tot ICT’er wordt opgeleid is 50% hoger dan in 2018;
  8. Het aantal vrouwen in ICT beroepen is 25% hoger dan in 2018;
  9. Het aantal studenten in ICT opleidingen is 25% hoger dan in 2018;
  10. Het aantal vrouwen in ICT opleidingen is verdubbeld ten opzichte van 2018;

Download hier het Deltaplan ICT