In de digitaliserende samenleving wordt kennis over IT steeds belangrijker. Geef IT Door zorgt ervoor dat scholieren kennis kunnen maken met de IT-wereld via gastlessen, verzorgd door IT-professionals.