De skills gap of vaardigheidskloof is een kloof tussen de vaardigheden die een werknemer heeft en de vaardigheden die hij of zij daadwerkelijk nodig heeft om een taak goed uit te voeren. De skills gap varieert afhankelijk van de baan in kwestie en de soorten vaardigheden die voor de baan…