De kranten staan er vol van. We hebben een groot tekort aan personeel in Nederland. Vooral in technische, ICT en zorg beroepen. Dit is niet nieuw, we hebben al jaren grote tekorten aan goed opgeleide kenniswerkers. Waarom krijgen we dit kwantitatieve en kwalitatieve ‘gat’ nou niet structureel gedicht vraag ik me steeds af.

In de laatste bijna 5 jaar heb ik als voorzitter van het O&O fonds Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT) een mooie reis gemaakt door Nederland en heb vele initiatieven gezien, bezocht en besproken die gepassioneerd bezig zijn met het opleiden, omscholen en blijvend trainen van mensen richting ICT banen. Deze initiatieven koppelen (publieke en private) kennisinstellingen, (lokale) overheden en het bedrijfsleven (vaak MKB), aan elkaar en geven mensen kansen,. Mensen die een baan hebben en naar een ICT functie willen, mensen die studeren en een ICT baan zoeken en mensen die geen baan hebben en een kans krijgen op een ICT baan.

We zien steeds dat al deze gave initiatieven, opgericht en geleid door gepassioneerde mensen, op zoek zijn naar geld, kennis, stage plekken, arbeidsplekken en uiteraard ook kandidaten. Ze zijn allemaal bezig met het verbinden van opleiders aan bedrijven, het vinden van de juiste subsidie mogelijkheden en het bouwen van de curricula. Vaak ook met een prachtige focus zoals ICT banen voor mensen in het autistische spectrum, meer meiden en vrouwen helpen richting een ICT baan, statushouders mogelijkheden geven op een ICT baan, etc.

De afgelopen bijna 2 jaar heeft Lotte de Bruin, onze Nederlandse ambassadeur van de Human Capital Agenda-ICT, het voortouw genomen met een landelijk bestuurlijk overleg HCA-ICT, waarin de top sectoren, kennisinstellingen, ministeries, de SER en platformen zoals PTvT, ECP, CA-ICT, een plan hebben geschreven om met al die prachtige lokale (maar ook landelijke) initiatieven meer mensen in ICT banen te krijgen en structureel te gaan helpen om beter te gaan samenwerken en op te gaan schalen. Om zo nog meer mensen die kansen verdienen en zoeken op een ICT baan te gaan bereiken.

In de landelijke HCA-ICT strategie dag op 28 september j.l. hebben we met alle stakeholders opnieuw gekeken naar de richting, voortgang en financiële basis van dit plan, en ik kan gelukkig constateren dat dit echt goed in elkaar zit.

Ik denk dan ook dat we met het HCA-ICT opschalingsplan mijn vraag die ik aan het begin stelde structureel gaan beantwoorden en dat we de komende jaren het ‘gat’ op de arbeidsmarkt van en voor ICT professionals kwantitatief en kwalitatief gaan dichten.

En dan besef ik me dat dit wellicht succesvol gaat zijn, maar dat er een nog veel belangrijker succes is, dagelijks, in levens van mensen die op weg zijn naar een ICT baan. Mensen die geïnspireerd zijn geraakt voor en door ICT en digitalisering, die met de juiste hulp een richting hebben gevonden naar de juiste opleiding en die met de hulp van al die prachtige lokale (en ook landelijke) initiatieven daadwerkelijk een gave ICT baan hebben gevonden. De levens van deze mensen zijn daardoor veranderd, en daarin ligt volgens mij het echte succes. Kansen geven aan mensen die het echt nodig hebben of willen.

#digitaliseringgeeftkansen

Ron de Mos
Voorzitter CA-ICT