Convenant Werkperspectief.NL

Zestien sectoren, samen goed voor 3.2 miljoen werkenden (36% van de werkzame Nederlandse beroepsbevolking) hebben de handen ineengeslagen om te werken aan werkperspectief voor Nederland. Het doel van de convenantpartners Werkperspectief.NL is sectoren met grote tekorten helpen aan instroom en het aanpakken van knelpunten. Samen bieden zij werkperspectief door middel van transparantie van kennis, middelen en initiatieven! CA-ICT is een van deze convenantpartners.

Aanleiding
De COVID19-crisis leidde tot grote uitstroom bij getroffen sectoren en een soms nog grotere instroombehoefte
bij tekortsectoren. De dynamiek en problematiek op de arbeidsmarkt heeft, net als bij eerdere crises, een sterk
sectoraal karakter: in 2020 was 90% van de nieuwe werkloosheid en 80% van de vacatures te vinden in 10% van
de arbeidsmarkt.

In 2021 bevinden we ons in de herstelfase. De (tijdelijke) krimpsectoren bevinden zich inmiddels onder de
grootste groeisectoren en krapte op de arbeidsmarkt is weer een centraal thema. Effectief en proactief
handelen is van groot belang, met daarbij ook aandacht voor het onbenut arbeidspotentieel! Maar hoe doe je dat?

Centraal knooppunt Platform naar Werk
Over de arbeidsmarkt is een breed spectrum aan actuele en accurate informatie beschikbaar waarmee
arbeidsmarktvraagstukken effectief bestreden kunnen worden. Speerpunt van de aanpak van
Werkperspectief.NL is het creëren van een centraal knooppunt, waar relevante informatie open access
verzameld en ontsloten wordt. Hierbij werkt Werkperspectief.NL nauw samen met CAOP middels het Platform
naar Werk. Samen creëren zij een infrastructuur die bijdraagt aan een optimale werking van de arbeidsmarkt.
Uitgangspunten zijn:

  1. Het creëren van beter en breder inzicht in kansrijke en duurzame transitiepaden op de arbeidsmarkt
    door het combineren van beschikbare arbeidsmarktinformatie;
  2. Het versterken en verbinden van loopbaaninitiatieven;
  3. Het stimuleren van een lerend netwerk gericht op het gezamenlijk oplossen van knelpunten en versterken van best practices. Ervaring uit de praktijk staat hier centraal!

Meer weten?
Kijk op www.werkperspectief.NL en schrijf je in voor de nieuwsbrief!