De instroom van vrouwelijke ICT’ers neemt jaar op jaar toe, maar het aantal vrouwelijke ICT’ers blijft nog steeds achter bij mannen. De laatste cijfers  van pr-eDICT tonen aan dat de sector aan het veranderen is. Nu is 81,5% van de ICT’ers man. Aangezien de ICT-branche met grote tekorten kampt, is…