Stel dat je zonder werk zit. Of je moet of wil ander werk zoeken omdat je huidige baan wegvalt of je die echt zat bent. Zeker in deze tijden, waarin we als maatschappij echt fundamenteel getest worden op onze discipline, attitude en weerbaarheid, is dit stressvol. Na je opleiding heb je hard gewerkt in je job(s), en daar vaardigheden en ervaring in opgedaan, en nu is de vraag wat het waard is op de externe arbeidsmarkt. Vaak zie je dat mensen in dezelfde branche naar vergelijkbaar werk gaan zoeken, of in het gunstigste geval, daarvoor benaderd worden. En dat is logisch, want daar zit je netwerk, en je voelt je daar toch het meest zeker in. Maar wat als dat moeilijk blijkt, omdat de vraag naar jouw beroep afneemt?

 

Dan moet je op zoek naar een ander soort baan, misschien wel in een hele andere branche, en dat brengt meer onzekerheid met zich mee. Het is makkelijk gezegd, volg je passie, denk groot en ga op zoek naar de pot met goud, maar in onzekere tijden is dat best lastig. Waar kan je terecht voor hulp? De huidige werkgever of de uitkeringsinstantie is een bron. Daar is veel kennis en ervaring in het zoekproces naar ander werk. En toch zie je te vaak dat deze hulp tekort schiet of te weinig aansluit bij jouw individuele wensen. Als je breder gaat kijken, dan kom je in een woud van opleiders, begeleiders, coaches, bonden, brancheverenigingen, beroepsverenigingen, etc. terecht, en het is best lastig daar je weg in te vinden. Zeker als blijkt dat de bekostiging van eventuele opleidingen vaak moeilijk te vinden is.

 

In mijn ervaring als voorzitter van CA-ICT zie ik heel veel prachtige samenwerkingsverbanden tussen de overheid, opleiders en het bedrijfsleven, die gericht zijn op verhoogde instroom van ICT professionals, en ook op het begeleiden van ICT professionals om door te stromen naar nieuwe ICT beroepen c.q. zich duurzaam te ontwikkelen. En ieder van deze initiatieven heeft een eigen aanpak die succesvol is. Dus die aansluit bij de individuele wensen en ook de bekostiging geregeld heeft, maar ook de kracht heeft om de kans op een nieuwe baan in de ICT te openen bij aangesloten bedrijven.

 

Een cruciale stap die we moeten maken is dat de bekendheid, vindbaarheid en typering van deze initiatieven beter worden en voor mensen zoals jij de juiste begeleiding is om in het woud van kansen de juiste match te vinden. Beginnend bij jouw profiel, jouw inspiratie en passie en jouw eigen talenten, en daar vanuit de beste weg voor jou, om stap voor stap naar een nieuw beroep toe te groeien. Waarbij je je rugzak van kennis, ervaring en vaardigheden logisch kan aanvullen.

 

Het goede nieuws is dat hier grote stappen in gezet worden. De regionale en landelijke initiatieven om mensen naar een nieuwe ICT baan te begeleiden worden door een samenwerkingsverband van ministeries, de SER, brancheverenigingen, O&O fondsen, sector organisaties, etc geïnventariseerd, getypeerd en op basis van hun kracht samengebracht. Met als doel om van elkaar te leren, en gezamenlijk meer kracht, funding en impact te gaan krijgen. Binnen een meer gestructureerde regionale en landelijke structuur, met als doel steeds vaker één loket te gaan krijgen voor jou, de werkzoekende, die zoekt naar inspiratie, begeleiding en gelijkgestemden.

 

Intussen is het belangrijkste dat je de bronnen die je kent aanspreekt, en de weg blijft zoeken. Er is nog steeds een toenemende vraag naar ICT professionals. En ik weet uit ervaring dat als je op internet gaat zoeken in je regio, of gewoon mij of onze Directeur Louis Spaninks een bericht stuurt via LinkedIN, er meer deuren voor je open gaan dan je voor mogelijk had gehouden!