Pr-eDICT is het expertisecentrum digitalisering en ICT van het CA-ICT, het opleidingsfonds arbeidsmarkt ICT. Met pr-eDICT wordt informatie ontsloten over de arbeidsmarkt ICT in brede zin. Er wordt informatie van respectievelijk CBS, DUO, Jobdigger en LinkedIn verzameld en geanalyseerd. Het gaat hierbij om data over onderwijsinstroom en -uitstroom, doorstroom van onderwijs naar de arbeidsmarkt, de arbeidsmarkt voor ICT’ers en vacatures.

De cijfers van pr-EDICT zijn gebaseerd op definities en beroepen die passen bij de digitaliserende economie. Cijfers van UWV zijn gebaseerd op de door het CBS gebruikte beroepenindeling (BRC) voor ICT-beroepen. Hierdoor komt het aantal ICT’ers in pr-eDICT hoger uit dan het aantal ICT’ers volgens het UWV. Kerndoelstelling van CA-ICT is om met pr-eDICT regionale initiatieven te ondersteunen met uitgebreide arbeidsmarktinformatie. De arbeidsmarkt ICT verandert razendsnel. Er komen steeds meer ICT’ers bij. De digitalisering zet fors door en biedt kansen op de arbeidsmarkt.

Ga nu naar het hele persbericht.

 

Voor meer informatie over pr-eDICT kunt u contact opnemen met:
CA-ICT
Louis Spaninks
M: 06 53 67 65 16
E: lspaninks@caict.nl