Brabant schreeuwt om personeel. Dit terwijl enige tijd terug nog sprake was van omvangrijke werkloosheid. De vraag is hoe de mismatch op de arbeidsmarkt voorkomen danwel verminderd kan worden. In dit rapport wordt bekeken aan welke knoppen gedraaid kan worden om de mismatch op de Brabantse arbeidsmarkt terug te dringen.

Naast de rol van de provincie voor het voeren van sociaal-economisch beleid en het bevorderen van een aantrekkelijke woon- en werkomgeving, hebben de vijf arbeidsmarktregio’s en de vier triple-helix organisaties (Brainport, Midpoint, West-Brabant en Agrifood Capital) een grote rol in het terugdringen van de mismatch.

Voor het volledige advies klik hier.