In deze blog wil ik het hebben over het belang van duurzame inzetbaarheid van ICT professionals in Nederland. We zien het begrip overal terugkomen, maar wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee ? Darwin zei het al: ‘het zijn niet de sterkste of slimste die overleven, maar diegene die zich het beste aanpassen aan een veranderende omgeving’. De ontwikkelingen in en van de ICT beroepen gaat erg snel, vooral door technologische innovaties, maar ook omdat ICT steeds meer een integraal onderdeel van onze maatschappij en economie wordt. Niet alleen de technische (kern)beroepen zijn nog steeds belangrijk, maar steeds meer zie je ICT beroepen ontstaan in gebieden als data/informatie, digitale positionering en in combinaties met niet-ICT beroepen zoals in de techniek en logistiek.

Een ICT professional doet er erg verstandig aan om mee te gaan in de ontwikkelingen in zijn of haar vak, en in de ontwikkeling van de ICT beroepen in het algemeen. En dat kan alleen met een energieke, proactieve houding t.a.v. een ‘leven lang ontwikkelen’ (LLO). Ook hier wordt erg veel over geschreven. De essentie is mijn inziens dat iedere ICT professional, naast de dagelijkse praktijk, aansluiting moet houden met de ontwikkelingen door zelfstudie, dialogen met vakbroeders en ICT instanties als branche verenigingen, O&O fondsen, etc. Eigen regie houden op je loopbaan en ontwikkeling. Maar dat is niet altijd makkelijk, en de werkgevers hebben ook een belangrijke rol.

Helaas zie je vaak dat de manager, de HR-afdeling, de afdeling opleidingen, etc fragmentarisch informatie geven aan ICT professionals, en dat korte termijn belangen sterker zijn dan wat langere termijn belangen. Veel trainingen zijn om de vakkennis in het huidige beroep te vergroten (teneinde de meerwaarde van de nieuwe kennis te vertalen in een hoger tarief) en niet om de vaardigheden in de ‘nieuwe ICT wereld’ te trainen (denk aan design thinking, agile scrum, etc).

Mijn ervaring is dat de meeste ICT professionals echt wel willen leren en ontwikkelen, maar dat ze gewoon vaak niet weten in welke richting ze zich het beste kunnen ontwikkelen om relevant te blijven. Waarom zijn er geen instanties (O&O fondsen, brancheverenigingen?) en private partijen die een holistische, end2end benadering bouwen voor een professional met een abonnementsmodel. Startend met assessments (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, waar ligt mijn passie), en dan een beeld van mogelijke ontwikkelrichtingen (zie het arbeidsmarktonderzoek met topsectoren op deze website). Met als vervolgstap loopbaancoaching en een leerplan, met daarbij regelmatige on- en offline begeleiding.

LLO is een ‘shared responsibility’, waarin de ICT professional de regie heft en moet houden, maar waar verschillende stakeholders veel meer waarde zouden kunnen en moeten toevoegen. Een wereld te winnen lijkt me!

Together we can!

Ron de Mos

Voorzitter stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT)