Het SIDN fonds opende deze maand een aanvraagronde voor vernieuwende internetprojecten met subsidies die kunnen oplopen tot 10.000  en zelfs 75.000 euro per project. In dit artikel meer over de doelstellingen en voorwaarden van het SIDN fonds.

Voor wie is het SIDN fonds interessant?

Het SIDN fonds richt zich op bedenkers en ontwikkelaars van innovatieve projecten op het raakvlak van internettechnologie en samenleving. Het fonds zoekt vrijwel doorlopend naar vernieuwende internetprojecten met een ‘maatschappelijke impact’. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, zorg, veiligheid, duurzaamheid of onderwijs. Of andere internettoepassingen waar de samenleving om vraagt, bijvoorbeeld voor specifieke kwetsbare doelgroepen. Het SIDN fonds steunt projecten in de idee- en planfase, maar ook projecten in een verder gevorderde fase.

Welke projecten steunt het SIDN fonds?

Belangstellenden kunnen het SIDN fonds om subsidie vragen binnen officiële aanvraagrondes (calls). Deze week verscheen de eerste call van 2019. Het gaat deze keer om een ‘open’ call, dus zonder verplichte thema’s (de vorige ronde was specifiek gericht op het thema ‘Responsible AI’). Alle projecten zijn dus welkom, als ze maar goed passen bij de doelstellingen van het SIDN-fonds. Deze zijn:

 • versterking van het internet (een open internet, vrij toegankelijk voor iedereen)
 • empowerment van de gebruiker (bewust en veilig internetgebruik)
 • Tech for Good (inzetten van internet voor belangrijke maatschappelijke doelen).

Deze doelstellingen bestrijken dus een behoorlijk breed terrein. Toch komt lang niet elk project zonder meer in aanmerking voor een SIDN subsidie.

Subsidievoorwaarden

Een aanvraag bij het SIDN fonds moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • heeft betrekking op internet, internettechnologie of internetgebruik
 • is gericht op een nieuw en veelbelovend product (of nieuwe dienst)
 • is vernieuwend qua ICT-techniek of ‘toepassing in een nieuwe context’
 • heeft een duidelijk algemeen belang (een maatschappelijke impact).

Met name het laatste punt zorgt wel eens voor onduidelijkheid, zo is onze ervaring. Veel bedrijven vragen zich af of het SIDN-fonds ook kansen biedt voor commerciële projecten. Dat is zeker het geval, zolang er maar sprake is van een breder maatschappelijk belang dat voorop staat. Het fonds steunt dus geen projecten die zich alleen richten op resultaten bij de aanvrager zelf (of bij diens klanten).

Welke projecten kregen eerder steun van het SIDN fonds?

Ter illustratie noemen we hier enkele projecten die eerder een SIDN subsidie kregen:

 • signaleren van verdachte bewerkingen in Elektronisch Patiëntendossiers (EPD)
 • veilig inloggen via een open source plug-in app (encryptie in combinatie met DNSSEC)
 • een online tool waarmee journalisten informatie kunnen filteren uit databases
 • een onafhankelijke digitale kluis voor persoonsgegevens, met de gebruiker in controle
 • open systeem waarmee bedrijven claims op de productie van fairfood kunnen onderbouwen
 • een AI-tool waarmee mensen met autisme beter kunnen communiceren met hun omgeving.

Hoeveel subsidie geeft het SIDN fonds?

De hoogte van de subsidies hangen sterk af van de projectfase. Gaat het om een veelbelovend project in de idee-fase, dan is een ‘pioniers’ subsidie mogelijk: een subsidie van 10.000  euro (bedoeld om het idee uit te werken tot een demo, pilot of experimenteel ontwerp). Voor projecten die al een stap verder zijn kan de subsidie oplopen tot 75.000 euro. Er moet dan al wel sprake zijn van een bewezen concept dat aantoonbaar werkt, en dat met behulp van de subsidie kan worden doorontwikkeld of opgeschaald naar een bruikbare toepassing voor de praktijk.

Wat kan PNO voor u doen?

Werkt u aan vernieuwende internet-gerelateerde projecten, producten of diensten? En is daarbij sprake van een maatschappelijk belang? Laat uw plannen dan toetsen door de ICT-experts van PNO. Zij kunnen u vertellen of een aanvraag mogelijk is bij het SIDN-fonds (of wellicht een andere regeling). Ook kunnen zij helpen bij het opstellen, indienen of controleren van uw aanvraag. Maar let op: de huidige aanvraagronde van het SIDN fonds sluit al op 12 maart 2019! Bel ons op 088 – 8381381

Bron: PNO