CA-ICT start een expertisecentrum Digitalisering en ICT (pr) e-DICT, autoriteit voor informatie over de arbeidsmarkt ICT.

 Voor invulling en uitvoering van de onderzoeksactiviteiten is een overeenkomst gesloten met Dialogic (www.dialogic.nl).

 Er wordt een informatiesysteem gebouwd waarin meerdere databronnen worden verbonden. Hieraan wordt een dashboard gekoppeld waarmee gebruikers zelf allerlei doorsnedes en visualisaties op maat kunnen maken.

 (pr) e-DICT wordt in het najaar 2018 gepresenteerd.