Op 12 april 2018 is het Girlsday. Tijdens Girlsday openen in het hele land bèta-, technische en IT-bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 tot 15 jaar. Ook technische en/of IT-afdelingen van organisaties zoals banken en zorginstellingen doen mee.

Doordat meisjes veelal onbekend zijn met de verschillende IT-studies en -beroepen gaat veel vrouwelijk talent verloren. Het aantal vrouwelijke studenten in IT-opleidingen, zeker op VMBO-niveau, blijft nog altijd ver achter. Deelname aan Girlsday verruimt de blik van deze jonge meisjes en beïnvloedt zo hun loopbaankeuze.

Bedrijven realiseren zich steeds meer dat genderdiversiteit op de werkvloer zorgt voor betere resultaten. Door veel bedrijven wordt het ook als positief ervaren om via Girlsday contacten met scholen in hun omgeving op te bouwen. Daarnaast is het maatschappelijke engagement dat volgt uit deelname, positief voor het bedrijfsimago.

Doet u ook mee? Kijk voor meer informatie op de website van VHTO. Direct aanmelden voor deelname aan Girlsday 2018 kan via deze link.

VHTO & CA ICT
Girlsday is een initiatief van VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. VHTO zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bètawetenschappen, techniek en ICT te vergroten.

In Nederland kiezen weinig meisjes voor een ICT-opleiding. Bij de keuze voor een opleiding of beroep zijn invloeden uit de directe omgeving een belangrijke factor. Veel meisjes kennen geen vrouwen met een opleiding en/of beroep in de ICT. Ook hebben ze vaak geen zicht op de rol van ICT bij maatschappelijke innovaties.

Met financiële steun van CA-ICT is VHTO gestart met activiteiten die meisjes gaan laten zien en ervaren wat werken in de ICT inhoudt. Vrouwelijke ICT-professionals, vrouwelijke studenten en CIO’s ondersteunen bij deze activiteiten binnen en buiten de school.