Uit onderzoek van Platform Beta Techniek blijkt dat 40 procent van de beroepsbevolking in het onderwijs zou willen werken. HCA ICT wil in het bijzonder de doorstroom van ICT- professionals naar het onderwijs stimuleren.

Gisteren werden de resultaten van het onderzoek overhandigd aan de bewindspersonen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. HCA ICT ziet dat ook ICT’ers sneller kiezen voor een baan in het bedrijfsleven dan in het onderwijs. Tegelijkertijd kent het onderwijs een groot tekort aan ICT-docenten. Een breder loopbaanperspectief (binnen én buiten het onderwijs) is één van de oplossingen om het leraarschap aantrekkelijker te maken. Arie Slob, minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs, stelde daarbij dat het lerarentekort niet in het regeerakkoord besproken wordt maar dat hij en collega Ingrid van Engelshoven van Onderwijs zich daar zeker voor gaan inzetten.

Hybride docentschap
HCA ICT ziet dat ook ICT’ers sneller kiezen voor een baan in het bedrijfsleven dan in het onderwijs. Tegelijkertijd kent het onderwijs een groot tekort aan ICT docenten. HCA ICT verkent of het hybride docentschap of circulaire carrières ook een oplossing kunnen zijn voor het tekort aan ICT-docenten. We betrekken hierbij ook grote ondernemingen, die medewerkers de kans bieden om zich te oriënteren op het docentschap. Bij uitstek ICT’ers die hun sporen hebben verdiend in het bedrijfsleven kunnen na bijscholing op het gebied van pedagogiek en didactiek, leerlingen inspireren en interesseren voor ICT.

Pilots landelijk uitrollen
In 2018 gaat HCA ICT bestaande pilots die in samenwerking met het bedrijfsleven zijn uitgevoerd in Eindhoven en Zwolle landelijk uitbouwen. Hierbij worden zowel professionals als werkzoekende ICT’ers voor een functie in het onderwijs benaderd