De vraag naar personeel met de juiste digitale vaardigheden blijft door de digitale transformatie van de economie toenemen. Om het grote tekort aan ICT-personeel in de regio Utrecht op te lossen, gaat de Digital Competence Hub van start, een centrum dat langs drie verschillende actielijnen oplossingen zoekt voor de korte, middellange en lange termijn.
Uit een analyse van de arbeidsmarkt in de regio Utrecht blijkt dat er zeer weinig werkzoekenden op ICT-gebied zijn terwijl het aantal vacatures blijft stijgen en een groot tekort aan goed geschoold ICT-personeel laat zien. In april 2017 meldde de eerste partners zich om dit probleem aan te pakken. Zij daagden andere bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen uit om ook bij te dragen en de krachten te bundelen. Vanaf nu geven de partners dit vorm door de oprichting van de Digital Competence Hub.
CA-ICT is één van de partners die de realisatie van de Digital Competence Hub Utrecht mogelijk heeft gemaakt. Voor de komende twee jaar is de hub verzekerd van financiering en kan er gewerkt aan het sluiten van het gat tussen vraag en aanbod. De Digital Competence Hub zal dit verschil tussen vragen een aanbod op drie verschillende niveaus aan gaan pakken;
• op de korte termijn, directe om-, her- en bijscholingsacties, gericht op de acute behoeftes bij het bedrijfsleven en bijvoorbeeld zorginstellingen;
• op de middellange termijn, beter bij elkaar brengen van onderwijsaanbod en de behoeften van het bedrijfsleven;
• op de lange termijn, gericht op het al vroegtijdig in aanraking te brengen van kinderen met ICT en 21e -eeuwse vaardigheden.

Verbinden en professionaliseren van activiteiten
Binnen de DCH Utrecht werken bedrijfsleven, overheden en verschillende kennisinstellingen uit de regio Utrecht samen door bestaande activiteiten aan elkaar te verbinden en waar nodig te professionaliseren. Ook worden er concrete (nieuwe) activiteiten georganiseerd in de hub als themasessies, hackathons, challenges, gastlessen en masterclasses. De hub zet zich daarnaast in voor matching- en netwerk events.
Naast CA ICT hebben ook de Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, Gemeente Amersfoort, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Hogeschool Utrecht, het ROC Midden-Nederland, Economic Board Utrecht, UCreate en Clever Franke zich als partner verbonden aan de Digital Competence Hub. Bart Molmans werkt als directeur van de hub. Hij initieert en organiseert alle activiteiten rondom de hub.
Waarom CA-ICT de Digital Competence Hub ondersteund
Stichting CA-ICT (Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT) heeft tot doel de werkgelegenheid en de kwaliteit van werknemers in ICT-functies te verbeteren en daarmee de concurrentiekracht van Nederland te vergroten. Als opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT helpt CA-ICT bedrijven in de ICT-sector en organisaties met ICT-functies bij subsidieaanvragen en subsidietrajecten voor opleidingen. Daarnaast stimuleert en sponsort CA-ICT initiatieven die leiden tot meer werkgelegenheid en concrete plaatsingen van werknemers in ICT-functies.
Wilt u weten wat de samenwerkingsmogelijkheden met CA-ICT zijn? Kijk dan hier voor meer informatie of neem contact op via info@caict.nl