Hadden we de huidige problemen in de ICT-arbeidsmarkt kunnen voorkomen?

We klagen over niet-adequaat opgeleide ICT-ers, geen sollicitanten, geen belangstelling bij studenten. Maar de oplossing ligt in opleidingen waarvoor de Overheid en CA-ICT graag willen betalen! Miljoenen aan subsidie en sponsoring liggen ongebruikt te wachten en gaan terug naar de subsidieverstrekkers als het niet gebruikt wordt voor een bepaalde datum!

Ik vertel niets nieuws als ik zeg dat de vraag naar ICT en ICT-ers explodeert na jaren van terughoudendheid. Er is een spreuk die luidt: “In tijden van windstilte moet men de zeilen stellen.” In de financiële sector werden de afgelopen magere jaren ruim 70% van de medewerkers geschoold om de huidige of volgende functie beter te kunnen vervullen en klaar te zijn voor als de markt weer aantrekt. Hadden wij dat maar gedaan in onze sector de afgelopen jaren!

Veel ICT-ers zijn ontslagen door gebrek aan werk en geld; veel ICT-ers die hun baan behielden deden weinig tot niets aan scholing omdat daar geen tijd, geen geld, of geen toestemming voor was; veel studenten hebben niet gekozen voor ICT omdat – door de vele ontslagen en daardoor de negatieve pers – zij daar geen toekomst zagen. En nu zitten wij met de aan onszelf te wijten problemen: Niet adequaat opgeleide ICT-ers, te weinig beschikbare kandidaten voor de vele vacatures en weinig belangstelling van studenten voor een loopbaan in ICT.

 En dat terwijl er geld in overvloed is om de noodzakelijke opleidingen (mede) te financieren: Europa stelt tot 2020 ruim €500 miljoen beschikbaar. Circa 10% kan gebruikt worden voor ICT-opleidingen en functies; de Nederlandse Overheid stelt CA-ICT op dit moment in staat de Sectorplannen en de DWSRA-regelgeving vorm te geven en stelt daarvoor alleen al voor ICT-opleidingen en functies ruim €5 miljoen beschikbaar via CA-ICT. Daarnaast heeft CA-ICT jaarlijks €500.000 beschikbaar uit eigen middelen voor arbeidsmarktverbeterende projecten.

 Wat werkgevers dan wel moeten doen is de werknemers de tijd geven om opleidingen te volgen én 50% bij te dragen aan de opleidingskosten. De rest is subsidie door de Overheid of sponsoring door CA-ICT. Dat lijkt nog best wel een behoorlijk deel voor de werkgever, maar daar staat tegenover dat men adequaat geschoolde medewerkers krijgt, het werk kwalitatief (weer) aan kan, in staat is om te concurreren én weer interessant wordt voor studenten en ICT-werkzoekenden.

Waar wachten we nog op!