Talent wordt gewaardeerd! 16 studenten namen op het Jaarcongres ECP een studiebeurs in ontvangst

Op 16 november jl. vond het Jaarcongres ECP plaats, waarbij 6 studenten dutch digital delta Talent Grants en 10 CA-ICT awards aan talentvolle studenten van het MBO (10) , HBO (4) en WO (2) werden uitgereikt. De studiebeurzen, ter waarde van 2.500 euro werden mogelijk gemaakt door CA-ICT (het opleidingsfonds arbeidsmarkt ICT), CGI en Global Knowledge.

De studiebeurzen worden door de studenten ingezet om bijvoorbeeld een vervolgopleiding te kunnen bekostigen, onderzoek te kunnen doen of te investeren in een eigen onderneming. Zo gaat een van de studenten master Data Science in Engineering naar de Verenigde Staten afreizen, om aan Columbia University in New York onderzoek te doen naar automated machine learning. CA-ICT, CGI en Global Knowlegde zien de noodzaak om te investeren in het opleiden van jonge ICT-professionals naast hun opleiding als extra toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt.

Talent Grant & ICT award
De vraag naar getalenteerde ICT-professionals is veel groter dan het aanbod. De studiebeurzen richten zich op talentvolle studenten die een ICT gerelateerde opleiding volgen op mbo,- hbo, en wo-niveau. Door te investeren in talentvolle studenten wordt het tekort aan goede ICT-professionals terug gebracht. Bedrijven bieden studenten middels een beurs de kans om zich in aanvulling op hun opleiding verder te ontwikkelen.

HCA ICT
De dutch digital delta Talent Grants zijn onderdeel van de Human Capital Agenda ICT, een actieplan om aan de groeiende vraag naar IT-professionals te voldoen. Onder invloed van technologische ontwikkelingen verouderen kennis en vaardigheden van ICT’ers steeds sneller, waardoor de vraag naar up-to-date gekwalificeerde ICT’ers toeneemt en het tekort verder oploopt.

Over CA-ICT
Stichting CA-ICT (Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT) heeft tot doel de werkgelegenheid en de kwaliteit van werknemers in ICT-functies te verbeteren en daarmee de concurrentiekracht van Nederland te vergroten. Als opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT helpt CA-ICT ICT-organisaties en organisaties met ICT-functies bij subsidieaanvragen en subsidietrajecten voor opleidingen door  expertise en zo nodig door voorfinanciering van opleidingskosten. Daarnaast stimuleert en sponsort CA-ICT initiatieven die leiden tot meer werkgelegenheid en concrete plaatsingen van werknemers in ICT-functies. Wilt u weten wat de samenwerkingsmogelijkheden met CA-ICT zijn? Kijk dan hier voor meer informatie of neem contact op via info@caict.nl