Traineeship voor 180 werkzoekenden in Groningen en Eindhoven. Het Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT) gunt ITPH Academy uit Zwolle een overheidssubsidie om 180 werkzoekenden in de regio’s Groningen en Eindhoven om te scholen tot it-professional. Daarvoor moet de it-opleider traineeships ontwikkelen. Deelnemers gaan aan de slag bij een it-werkgever en treden daar na afronding in dienst.

ITPH Academy ontwikkelt opleidingsprogramma’s in samenwerking met het UWV en regionale organisaties en werkgevers in de it. Het is door het CA-ICT in een aanbesteding toegewezen als uitvoerder. De it-opleider krijgt een subsidie om in de regio’s Groningen en Eindhoven traineeships op te zetten. De trainees doen praktijkervaring op bij de organisaties, waar ze na het afronden van de opleiding aan de slag kunnen.

‘We hebben de subsidie toegekend gekregen omdat ons opleidingsconcept garantie geeft op een baan’, vertelt Bas Kelder, projectleider bij ITPH Academy. ‘Het mes snijdt aan twee kanten. Werkzoekenden en werkenden die hun baan dreigen te verliezen hebben binnen dit traject uitzicht op een baan. Tegelijkertijd faciliteren wij de branche met mensen die worden opgeleid in de specialismen waar ook echt behoefte aan is. Zo dragen we bij aan kwaliteitsverbetering en het terugdringen van het banentekort in de it.’

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De subsidie komt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van regeling cofinanciering projecten Dienstverlening Werkzoekenden en projecten Samenwerking en Regie Arbeidsmarkt (DWSRA). De bijdrage past in het streven van de overheid om in 2018 meer werkzoekenden aan een nieuwe baan te helpen in de it-branche. 

Bron: Computable