De HvA, Hogeschool van Amsterdam en brancheorganisatie Nederland ICT gaan structureel samenwerken om hoogopgeleide werkzoekenden zonder ICT-achtergrond om te scholen tot ICT’ers.

Beide organisaties tekenden een overeenkomst waarin ze de samenwerking vastleggen. Ze gaan het succesvolle project Make IT Work opschalen.

Aanbod
Onder invloed van digitalisering is de arbeidsmarkt de afgelopen jaren sterk veranderd. De vraag naar specifieke digitale vaardigheden groeit sneller dan het huidige aanbod bij kan houden. Tegelijkertijd hebben veel hoogopgeleiden een baan die niet past bij de richting van hun gevolgde opleiding.

Het Make IT Work-programma van de HvA lost deze mismatch op. Het biedt een programma van elf maanden voor ICT-functies. Kandidaten worden door inhoudelijke modules, projecten, coaching en intervisie opgeleid. Ze worden omgeschoold tot software engineer, business analist of cyber security specialist.

De studenten worden geholpen door bedrijven die ze na succesvolle afsluiting van het eerste semester een baan aanbieden. Cursisten ontvangen na afloop een certificaat op hbo-bachelor niveau. Make IT Work startte in 2015 en is inmiddels negen keer van start gegaan.

 Enorm potentieel
“Make IT Work heeft zich al bewezen als zeer succesvol,” zegt Geleyn Meijer, decaan van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie aan de HvA. “Inmiddels zijn er 145 cursisten die via Make IT Work een baan hebben gevonden.”

“De samenwerking past heel goed bij onze visie op de ICT-arbeidsmarkt”, zegt Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. “Naast langetermijnoplossingen als het moderniseren van het curriculum, zijn er ook snellere oplossingen nodig. Vooral omscholing. Make IT Work heeft op dat vlak enorm potentieel.”

HvA en Nederland ICT gaan zich nu samen inzetten om kandidaten en bedrijven uit heel Nederland aan zich te binden. Nederland ICT zal het programma bij haar leden onder de aandacht brengen.

Daarnaast krijgen de deelnemende bedrijven de mogelijkheid om inhoudelijke feedback op het onderwijsprogramma te geven. Zo blijft er aansluiting bij de actuele behoefte aan talent. De eerstvolgende omscholingsrichting Software Engineering (Media) gaat op 13 november van start.

“Het is echt win-win”, zegt Lotte de Bruijn. “De studenten krijgen een certificaat en een baan. De bedrijven krijgen de werknemers die ze zoeken en de opleiding blijft doorlopend relevant en up-to-date.”

“Make IT Work is een voorbeeld van de onderwijsinnovatie die nodig is om een leven lang te blijven leren in de digitale maatschappij”, aldus Geleyn Meijer.

Bron: ICT/magazine.nl