Op 29 september starten duizenden kinderen uit groep 6, 7 en 8 in het hele land aan expeditie micro:bit. 

Na het verbreken van het Wereldrecord programmeren in 2016 lanceert Stichting FutureNL een nieuwe actie om Nederlandse kinderen en leerkrachten te enthousiasmeren voor interactie met technologie.

Expeditie micro:bit

Expeditie micro:bit is een te gek avontuur voor zowel leerlingen als leerkrachten in het basisonderwijs. 

Iedere deelnemende school krijgt 20 Digi-klooikoffers, inclusief 20 micro:bits cadeau! Op 29 september starten alle 474 scholen aan expeditie micro:bit. De leerlingen volgen in de weken daarna een tiental lessen om spelenderwijs te leren programmeren met de micro:bit. De grote finale vindt plaats in de Europese CodeWeek op vrijdag 13 oktober 2017. 

De micro:bit is een klein microcontroller-board ontwikkeld door de BBC in Engeland. In 2015 hebben alle kinderen van 11 en 12 jaar in Engeland een micro:bit cadeau gekregen van de overheid.

Digitale vaardigheden op de basisschool

Stichting FutureNL heeft als ambitie om digitale vaardigheden structureel in alle groepen van de basisschool te onderwijzen en hierbij fors te faciliteren. In samenwerking met TU Delft is de leerlijn digitale geletterdheid ontwikkeld en in rap tempo wordt nu lesmateriaal ontwikkeld en online gratis beschikbaar gesteld door Stichting FutureNL. 

In tegenstelling tot landen als Groot-Brittannië, Tsjechië, Polen, Portugal en Griekenland maakt digitale geletterdheid in Nederland geen verplicht onderdeel uit van het curriculum in het onderwijs. Een ontwikkeling die de concurrentiepositie van Nederland met een kenniseconomie in gevaar kan brengen. Hoog tijd dat ook Nederlandse kinderen de juiste tools aangereikt krijgen om digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Constantijn van Oranje, Raad van Advies van Stichting FutureNL: “Onze kinderen moeten niet alleen gebruikers, maar ook makers van digitale technologie worden. Dit is niet alleen van groot belang voor hun persoonlijke ontwikkeling en hun kansen op de arbeidsmarkt. Het is ook wezenlijk voor de innovatie- en concurrentiekracht van Nederland. Daarom moet programmeren meer prioriteit krijgen in het primair- en voortgezet onderwijs.”

Bedrijfsleven

Om alle kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs zonder kosten te kunnen laten participeren aan expeditie micro:bit is Stichting FutureNL volledig afhankelijk van donaties. Aan de oproep van de Stichting aan het bedrijfsleven om te doneren is breed gehoor gegeven. Grote (ICT-)bedrijven onderschrijven de visie van FutureNL om kinderen al in een vroeg stadium digitale vaardigheden te leren. Microsoft, Accenture, SIDN Fonds, Calco, Salesforce,  Topdesk, Prowareness, Fox-IT, Aenova, Eurofiber, CA ICT, ING en Nationale Nederlanden zijn slechts enkele bedrijven die gedoneerd hebben voor expeditie micro:bit.

Over Stichting FutureNL

Stichting FutureNL is een initiatief van bevlogen mensen die de toekomst van de kinderen in Nederland voor ogen heeft en daarvoor  wil investeren in passend onderwijs. Samen met de Raad van Advies, bestaande uit Constantijn van Oranje, Janneke Niessen, Anka Mulder, Julie de Widt-Bakker en Ruben Nieuwenhuis zet de stichting zich in voor digitale geletterdheid in het Nederlandse basisonderwijs.

Stichting FutureNL ziet een kloof tussen de digitale ontwikkeling van Nederlandse kinderen en de (toekomstige) vraag vanuit de maatschappij naar passende digitale vaardigheden en is daarom in samenwerking met TU Delft, de PO raad, SLO en O2G2 een leerlijn digitale geletterdheid aan het ontwikkelen. In een digitale economie is het van cruciaal belang dat Nederlandse kinderen digitale vaardigheden ontwikkelen om hen een breed perspectief te bieden op de banenmarkt van morgen.

Bron: FutureNL