AG Connect start onderzoek naar de wenselijkheid van programmeren als verplicht vak op school

Programmeren of computational thinking is op school geen verplicht vak. De zorgen over de gevolgen daarvan voor de beroepskansen van jongeren en de toekomst van de BV Nederland groeien.

Codepact – een initiatief van Neelie Kroes toen ze nog ambassadeur van Start-up Delta was – verwoordde het in een oproep aan de politici in maart van dit jaar als volgt:

Kinderen in Nederland krijgen nu niet die vaardigheden mee die zij nodig hebben om zich straks als professional, als burger en als opvoeder te redden en zich verder te ontwikkelen.

Ivo Poulissen, public policy manager Nederland ICT, spreekt in een blog van ‘een hiaat in het onderwijs’:

Deze situatie is onhoudbaar in een economie waar (digitale) technologie van groot belang is voor de toekomst. Het op een basale manier leren programmeren is een slag die nu in de EU door twaalf landen om ons heen is gemaakt. ‘Coding’ is daar in het vaste curriculum verankerd. Nederland staat voor de uitdaging een inhaalslag te maken.

Volgens gegevens van Euractiv gaat het inmiddels zelfs om 15 landen.

Onderwijswereld sceptisch
In de onderwijswereld is men sceptisch. Het belang van aandacht voor computers ziet men wel, maar verplicht leren programmeren is voor bijvoorbeeld de PO-raad – de sectororganisatie voor primair onderwijs – een brug te ver. De nadruk zou moeten liggen op digitale geletterdheid, een combinatie van basisvaardigheden ICT, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.

Door de sterke focus van het bedrijfsleven op computational thinking dreigt het belang van de andere drie digitale vaardigheden onderbelicht te blijven schrijft de PO-raad in een blog met de titel Waarom de PO-Raad tegen verplícht programmeren is (maar voor digitale geletterdheid).

Wat denken de IT-professionals?
De redactie van AG Connect is benieuwd wat IT-professionals ervan vinden. Loopt de toekomst van Nederland en onze kinderen gevaar, als IT-kunde niet snel een verplicht vak wordt? Of volstaat een een opleiding digitale geletterdheid, waar de basiskennis over het aansturen van computer om aandacht moet strijden met andere aspecten van het gebruik van computers?

De vragenlijst vind je hier. De resultaten worden begin september bekend gemaakt door AG Connect.

Bron: AG Connect