Terwijl 65 procent van de vacatures in de ict-sector volgens het UWV moeilijk te vervullen is, daalt het aantal havo- en vwo-scholen dat lesgeeft in informatica.

Uit cijfers van DUO blijkt dat in het afgelopen schooljaar 49 procent van de havo- en vwo-scholen informatica aanbood. Vijf jaar eerder was dat nog respectievelijk 57 en 58 procent. Dat terwijl de interesse op de scholen waar wél ict-onderwijs wordt gegeven, is gegroeid.

Nederland ICT, de branchevereniging van ict-bedrijven, is bezorgd dat het tekort aan ict’ers verder zal oplopen als het onderwijs niet meer aandacht geeft aan ict-kennis. Eerder pleitten VNO-NCW en MKB-Nederland al voor meer aandacht voor ict in het onderwijs.

Verplicht
Informatica is op dit moment een keuzevak, en scholen zijn niet verplicht om het aan te bieden. Er gaan wel stemmen op om ict-onderwijs aan alle leerlingen te geven; onder meer de ict-branche is daar groot voorstander van, maar ook staatssecretaris Dekker staat er sympathiek tegenover.

De VO-raad, de vereniging van middelbare scholen, denkt dat de daling van het aantal informatica-scholen in elk geval deels komt door het groeiende tekort aan informaticadocenten. Volgend jaar wordt een tekort van 20 procent verwacht; onderzoeksbureau CentERdata denkt dat in 2025 bijna de helft van de gezochte docenten niet kan worden gevonden. Daarbij is geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat informatica een verplicht vak wordt.

Leraar Willem Schnitfink maakt zich zorgen over het slinkend aantal collega’s, in een tijd dat er steeds meer vacatures zijn in de ict en de vernieuwingen in een hoog tempo doorgaan.

Dat docententekort zorgt er weer voor dat scholen informatica afschaffen als leraren met pensioen gaan, zegt Erik Barendsen, hoogleraar informaticadidactiek aan de Radboud Universiteit. En daardoor is het voor studenten weer minder interessant om informaticadocent te worden. “Het is een beetje een kip-ei-verhaal”, zegt hij.

Het tekort aan informatica-docenten is bovendien veel hoger dan bij andere vakken met een docententekort, zoals scheikunde, natuurkunde en Duits.

Verwacht tekort bovenbouw docenten havo/vwo in 2018Verwacht tekort bovenbouwdocenten havo en vwo in 2018.png: PNG Image (14 KB)

Er is ook goed nieuws: momenteel zijn 45 leerlingen bezig met een opleiding tot docent informatica, blijkt uit cijfers van de Radboud Universiteit. Dat aantal is wel gestegen. “Maar dat is nog steeds te weinig om het tekort aan te vullen”, zegt Barendsen van de Radboud Universiteit.

Leren programmeren
Werkgevers zien onder andere graag dat kinderen tijdens ict-lessen leren programmeren, zodat ze beter leren begrijpen wat een computer kan en hoe hij werkt. “Niet omdat ieder kind later programmeur moet worden, ook niet iedereen die wiskunde krijgt wordt later wiskundige”, zegt de directeur van Nederland ICT, Lotte de Bruijn. Wat die organisatie betreft wordt technologie-onderwijs een verplicht eindexamenvak.

Ook staatssecretaris Dekker van Onderwijs is voorstander van meer ‘digitale geletterdheid’ op school, laat hij weten in een schriftelijke verklaring. “Voor deze en volgende generaties jongeren is het belangrijker dan ooit dat ze niet alleen de techniek begrijpen maar dat we ze ook wegwijs maken in het woud aan informatie dat ze onder hun vingertoppen hebben.”

Momenteel wordt vergaderd over de samenstelling van het curriculum op school. Dat wil niet zeggen dat ict een verplicht vak wordt. “Er gaan ook stemmen op om meer te doen met seksuele voorlichting of het milieu”, aldus een woordvoerder van de VO-raad.

Bron: NOS.nl