Al sinds de jaren zeventig wordt in het onderwijs gepraat over begeleid leren en stages (PGO) en duaal-leren (Duitsland). Maar echt serieus en succesvol implementeren, opnemen in curricula, resultaten meten en conclusies trekken heb ik eigenlijk nooit gezien. Het lijkt zo ideaal: direct toepassen wat je geleerd hebt en de problemen of vragen die in de praktijk ontstaan direct oplossen in de volgende lessen of individueel met je docent. Het lijkt op het doorwrochte Gilde-systeem uit de late Middeleeuwen: het meester–gezel principe.

Als bestuur van Stichting CA-ICT ervaren wij sinds enige tijd succes met deze benadering bij een aantal projecten die wij financieel ondersteunen. Het succes bestaat uit de combinatie van studeren en begeleid werken, gevolgd door (gegarandeerd) een baan. De projecten zijn de volgende:

  • ICT-Valuepack-opleiding van de IT-PerformanceHouse Academy (ITPH Academy) in Zwolle: Aansluitend op een MBO-, HBO- of WO opleiding volgen kandidaten een gerichte IT-opleiding van maximaal 6 maanden op actuele onderwerpen en praktische toepassingen (ICT Valuepack), wat direct leidt tot een IT-baan in de regio. Zie itph-academy.nl.
  • BIT-Students: Een kleine jonge organisatie, opgezet door studenten bieden collega-studenten op HBO-en WO-niveau de mogelijkheid om naast hun studie IT-werk te doen (via leercontracten) voor klanten/organisaties/bedrijven tegen bescheiden tarieven met de afspraak dat men moet leren van het werk. Zie bit-students.com.
  • ICT Lab Utrecht: Een initiatief van de Economic Board Utrecht. Het biedt studenten op MBO-, HBO- en WO-niveau de mogelijkheid IT-projecten uit te voeren voor echte klanten uit e regio Utrecht. Er wordt gewerkt in teams van drie studenten. Zie economicboardutrecht.nl
  • VHTO biedt meisjes met belangstelling voor ICT verschillende platforms voor IT: van speelse kennismaking tot probleemoplossend spelen en werken voor profit en non-profit (IT-) organisaties. Zie vhto.nl

Wat in al deze gevallen opvalt is dat het initiatief niet uit het onderwijs komt, maar uit het bedrijfsleven.

Zou dan toch eindelijk “Praktijk Gestuurd Onderwijs” volwassen worden en een serieuze bijdrage gaan leveren aan een optimale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt?

Roel Schulting
Voorzitter stichting CA-ICT