Dag: 20 december 2016

Praktijk Gestuurd Onderwijs in IT leidt in de meeste gevallen tot een baan!

Praktijk Gestuurd Onderwijs in IT leidt in de meeste gevallen tot een baan!

Gepubliceerd:   CA-ICT   blog   blog van de voorzitter
Al sinds de jaren zeventig wordt in het onderwijs gepraat over begeleid leren en stages (PGO) en duaal-leren (Duitsland). Maar echt serieus en succesvol implementeren, opnemen in curricula, resultaten meten en conclusies trekken heb ik eigenlijk nooit gezien. Het lijkt zo ideaal: direct toepassen wat je geleerd hebt en de problemen of vragen die in de praktijk ontstaan direct oplossen in de volgende lessen of individueel met je docent. Het lijkt op het doorwrochte Gilde-systeem uit de late Middeleeuwen: het meester–gezel principe.