Subsidie voor stimuleren van leeftijdsbewust personeelsbeleid

De Nederlandse overheid gebruikt de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid om werkgevers aan te sporen meer in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Zo kunnen mensen langer en productiever aan het werk blijven. De subsidie is bedoeld voor het inhuren van een externe adviseur die werkgevers adviseert en begeleidt. Binnen ESF Duurzame Inzetbaarheid zijn vier thema’s gedefinieerd waarvoor werkgevers subsidie kunnen aanvragen:

 1. Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
 2. Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
 3. Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.
 4. Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Voorwaarden voor ESF-subsidie

De subsidieregeling heeft een aantal voorwaarden:De focus van de regeling ligt op het mkb maar ook grotere organisaties in de (non-) profitsector kunnen er gebruik van maken;

 • De regeling staat open voor bedrijven en instellingen uit alle sectoren, maar biedt zeker voor de arbeidsmarkt ICT Denk hierbij aan het in kaart brengen van de steeds veranderende kennis en competenties, het stimuleren van een gezonde leefstijl, het terugdringen van stress en acties gericht op interne en externe mobiliteit;
 • Subsidieaanvragen moeten betrekking hebben op een van de vier eerder genoemde thema’s, waarbij advies wordt ingewonnen van een externe adviseur. Daarbij kan het gaan om:
  • het verkrijgen van advies met implementatieplan; óf
  • het begeleiden van de implementatie van een advies.
 • Werkgevers kunnen 50% van de kosten van het inhuren van een externe adviseur gesubsidieerd krijgen, met een maximum van 10.000 euro.
 • Het project moet uitgevoerd worden in een periode van twaalf maanden.

De subsidie wordt toegekend via het principe ‘first come, first serve’. Er is veel belangstelling voor deze subsidiemogelijkheid en dat betekent dat tijdig indienen cruciaal is voor het verkrijgen van subsidie.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op de website van Agentschap SZW. Of neem contact op met de subsidie adviseurs van PNO Consultants via 06-55187726 (Femke During) of 06-13145520 (Xiomara Mac Donald).

Klik hier om dit nieuwsbericht te downloaden