Maak ICT vast onderdeel van onderwijs.jpg: JPEG image (46 KB)

Dreigingen
VNO-NCW en Nederland ICT trekken richting de verkiezingen ook samen op als het gaat om een veilige digitale infrastructuur. Dit vraagt volgens Nederland ICT om een gezamenlijke Europese aanpak om bedreigingen aan te pakken. Daarnaast moet er een centrale plek komen waar bijvoorbeeld mkb-bedrijven snel terecht kunnen voor advies als zich concrete dreigingen voordoen waar mensen de dupe van kunnen worden. Ook moet de opsporing sterker worden opgezet in Nederland. ‘Voorkomen is beter dan genezen’, aldus Lotte de Bruijn.
 
Proeftuinen
Ook is het van belang om innovaties in de zorg, de mobiliteit en bijvoorbeeld de energiesector te versnellen, benadrukken beide organisaties. ‘Om te zorgen dat de zorg financierbaar blijft, dat patiënten zorg op afstand kunnen afnemen, dat energienetten klaar zijn voor de toekomst en om te zorgen voor nieuwe vormen van mobiliteit is het doen van proeven essentieel. Zo leren we snel wat werkt en wat niet en vergroten we de voorsprong van deze sectoren. Daarom moeten overheden en bedrijven gezamenlijke proeftuinen op zetten. Dat kan door gezamenlijke financiering, afspraken over vernieuwing van de regulering en over de omgang met data. Data is de grondstof van onze nieuwe economie.’

Kwantumsprong
Later deze maand presenteert VNO-NCW als onderdeel van het programma NL Next Level nog een eigen investeringsagenda onder de titel ‘De digitale kwantumsprong’. Essentieel is dat overheden en bedrijven intensiever gaan samenwerken, of het nou gaat om financiering van proeftuinen, een betere regulering of een veiliger internet.

Bron: www.vno-ncw.nl