Sectorplan ICT scholing en opleiding arbeidsmarkt voor ICT’ers

Het CA-ICT heeft van het Agentschap SZW subsidie verleend gekregen in het kader van Subsidieregeling Cofinanciering Sectorplannen. Hierdoor kan het CA-ICT de volgende activiteiten financieren:

  • Artikel 3.2 Trajecten van werk naar een ander beroep bij een andere werkgever
  • Artikel 3.3 Trajecten van werk naar hetzelfde beroep bij een andere werkgever
  • Artikel 3.4 Trajecten vanuit een uitkering op grond van de Werkloosheidswet naar een ander of hetzelfde beroep bij een andere werkgever dan de werkgever waar de werkloosheid is ontstaan
  • Artikel 3.5 Trajecten van overig naar een ander of hetzelfde beroep
  • Artikel 3.6 Alle trajecten kunnen worden uitgevoerd in combinatie met noodzakelijke scholing

Door het aanbieden van het trajecten ‘naar werk’, wil het CA-ICT ervoor zorg dragen dat vacatures binnen de ICT sector worden vervuld met adequaat gekwalificeerde medewerkers. Die ontwikkeling draagt bij aan de doelstellingen van het CA-ICT.

Alle documentatie inzake de aanbesteding kunt u opvragen bij het secretariaat.