Op donderdag 23 april 2015 geeft minister van OCW Jet Bussemaker samen met 100 meisjes uit het basis- en voortgezet onderwijs het startsein voor de landelijke Girlsday. Op deze dag openen honderden bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 – 15 jaar. Het is één van de activiteiten van VHTO om de participatie van meisjes in bèta, techniek en ICT in Nederland te vergroten. De feestelijke kick-off vindt plaats bij verpakking & display producent Smurfit Kappa Zedek in Deventer.

In alle provincies organiseren tal van bèta-, technische en ICT-bedrijven, (onderzoeks)instellingen én technische of ICT-afdelingen van bedrijven activiteiten voor meisjes. Deze activiteiten zijn er op gericht om meisjes op een (inter)actieve manier de wereld van bèta, techniek en ICT te laten ontdekken. Door zelf proeven te doen met voedingsmiddelen in een laboratorium, apps te ontwerpen, lenzen te slijpen of zonnecellen op folie te printen, maken de meisjes direct kennis met de opleidingen en beroepen – en de vrouwelijke professionals – in deze sectoren.

Aan Girlsday 2015 doen meer dan 8.500 meisjes mee. Tot nu toe hebben ruim 300 bedrijven zich aangemeld voor deze zesde editie van Girlsday. Door diverse inspanningen van VHTO, overheid, onderwijs en bedrijfsleven kiezen steeds meer Nederlandse meisjes in het voortgezet onderwijs voor exacte vakken. Het aantal vrouwelijke instromers in bèta/technische opleidingen is het afgelopen jaren gestegen. Maar het tekort aan goed opgeleide bèta’s, technici en ICT-ers is zeker nog niet opgelost. Aandacht hiervoor blijft nodig, met name ook in het vmbo en mbo. Steeds meer bedrijven zien het nut en de noodzaak om meisjes vroegtijdig te interesseren voor bèta, techniek en ICT, gezien het grote aantal bedrijven dat haar deuren openzet tijdens Girlsday 2015.

Bedrijven en scholen kunnen zich nog aanmelden tot en met 7 april 2015 via www.girlsday.nl

Bron: VHTO