Op weg naar 100 banen voor schoolverlaters in regio Zwolle
 
Voor de tweede keer in een jaar werd in Zwolle een Branchedag georganiseerd, gesponsord door CA-ICT en uitgevoerd door IT PerformanceHouse in het kader van het project IT-Trendradar: Door te focussen op nieuwe IT-trends, business plannen ontwikkelen voor uitvoering in Noord Nederland in samenwerking met onderwijs, overheid en bedrijfsleven, leidend tot nieuwe arbeidsplaatsen voor schoolverlaters.

Net als de vorige keer trok de Branchedag circa 100 belangstellenden uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Zeven nieuwe trends werden uitgelicht, waarna de aanwezigen op eigen keuze deelnamen aan de ontwikkeling van uitgangspunten voor businessplannen per trend. Aan het einde van de dag waren deze plannen in hoofdlijnen gereed en bruikbaar. De komende tijd zullen zij verder worden gedetailleerd, leidend tot uitvoering het komende jaar. Doel is het creëren van minstens 100 IT-arbeidsplaatsen in de organisaties die deze businessplannen gaan uitvoeren. Gezien het enthousiasme van de deelnemers bij beide branchedagen is de verwachting dat dit gaat lukken groot.

De zeven trends die uitgewerkt worden tot businessplannen en vervolgens in uitvoering worden genomen zijn:Betrouwbaar verbinden en Privacy in IT

 1. Easy IT
 2. Slimmer samenwerken en Informatie delen in IT
 3. Offshoring en Outsourcing
 4. Informatieveiligheid in IT
 5. Klant centraal in IT
 6. Social Skills in IT
   

De trends die tijdens de eerste Branchedag, zomer 2013, werden opgepakt zijn:

 1. Big data
 2. Domotica in de zorg
 3. Next generation development
 4. Cloud computing en security